Stedelingen hebben meeste last van verkeer in de buurt

Verkeersoverlast in de stad
In 2015 ervoeren drie op de tien Nederlanders verkeersoverlast in de buurt. Het gaat dan om te hard rijden, parkeerproblemen of agressief rijgedrag. In Limburg en Zuid-Holland wordt de meeste overlast ervaren. Stadsbewoners hebben meer last van het verkeer in hun buurt dan dorpsbewoners. Dat meldt CBS.

Verkeersoverlast

Te hard rijden grootste bron van overlast

De verkeersoverlast die mensen ervaren is in 2015 vergelijkbaar met die van 2014, maar wel iets lager dan in 2013 en 2012. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor, een enquête over leefbaarheid en veiligheid. Bijna 21 procent van de respondenten gaf in 2015 aan dat ze veel overlast hebben ervaren van te hard rijden in de eigen buurt. Ruim 16 procent heeft parkeerproblemen dicht bij huis, bijvoorbeeld door drukte of omdat er andere auto’s foutgeparkeerd staan. Van agressief verkeersgedrag in de eigen woonomgeving zegt 6 procent veel last te hebben. 

Ervaren verkeersoverlast in de buurt, 2015
 2015201420132012
Agressief gedrag in verkeer5,65,86,36,3
Parkeerproblemen16,11616,917,7
Te hard rijden20,721,122,121,8
Verkeersoverlast totaal30,330,73232,3

Meeste verkeersoverlast in Limburg en Zuid-Holland

In 2015 is de verkeersoverlast in de buurt lager dan gemiddeld in de meeste noordelijke en oostelijke provincies. In Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland heeft ongeveer een kwart van de inwoners veel last van het verkeer. In Limburg en Zuid-Holland is de verkeersoverlast hoger dan gemiddeld. In deze provincies geeft ongeveer een derde van de inwoners aan veel overlast van het verkeer in de buurt te hebben.

Verkeersoverlast per provincie

Meer agressief verkeersgedrag en parkeerproblemen in steden

In de stad ervaren mensen meer verkeersoverlast in de buurt dan op het platteland. In de zeer sterk stedelijke gebieden geldt dit voor meer dan een derde van de inwoners, in de niet- stedelijke gebieden is dat aandeel een kwart. Stadsbewoners hebben meer last van agressief verkeersgedrag en hebben vaker parkeerproblemen dan dorpsbewoners. Overlast van te hard rijden in de buurt verschilt niet of nauwelijks tussen stad en platteland.

Ervaren verkeersoverlast in de buurt naar stedelijkheid, 2015
 zeer sterk stedelijk sterk stedelijkmatig stedelijkweinig stedelijk niet stedelijk
Agressief gedrag in verkeer8,5653,63,4
Parkeerproblemen20,618,515,311,39,3
Te hard rijden20,421,720,520,119,9
Verkeersoverlast totaal33,332,729,526,625,2

Overlast bij parkeren het grootst in Randstad

Tussen provincies variëren de soorten verkeersoverlast waar buurtbewoners veel mee te maken hebben. De overlast van parkeerproblemen is het sterkst in de Randstadprovincies. In deze sterk stedelijke provincies, en ook in Limburg, heeft men ook veel last van agressief verkeersgedrag. Te hard rijden is voor veel inwoners van Limburg, Groningen, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant een bron van overlast.

Ervaren verkeersoverlast in de buurt per provincie, 2015
 Agressief gedrag in verkeerParkeerproblemenTe hard rijden
Limburg 7,816,626,6
Noord-Brabant 5,616,522,1
Zeeland5,213,721,8
Zuid-Holland 6,719,520,9
Noord-Holland6,317,618,7
Utrecht 6,318,120,1
Gelderland4,213,419,1
Flevoland 3,713,318,3
Overijssel 3,913,219,2
Drenthe3,210,121,9
Friesland 2,99,318,9
Groningen 5,111,823,5