Leefbaarheid en overlast in buurt; regio


De Veiligheidsmonitor (VM) is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Hierdoor wordt op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als (beneden)lokaal niveau.

In deze tabel staan de leefbaarheid van de woonbuurt centraal, het vóórkomen van overlast en de mate van overlast die de bewoners hiervan ervaren. De gegevens worden weergegeven voor Nederland in totaliteit, de 4 landsdelen en 12 provincies, en daarnaast ook voor de 10 regionale eenheden en 43 districten van de politie.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen. De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. De enquête is uitgevoerd in het laatste kwartaal van het jaar.

Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor (VM) niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere slachtofferenquêtes, zoals de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM; 2008-2011) en de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR; 2005-2008). Voor meer informatie zie de onder 4. Bronnen en Methoden opgenomen onderzoeksbeschrijving Veiligheidsmonitor vanaf 2012.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 7 april 2020
De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.

Wijzigingen per 4 maart 2020
Niet alle regionale cijfers zijn in deze versie volledig geactualiseerd en zijn daarom voorlopig op een punt (ontbreekt) gezet. De actualisatie van alle regionale indelingen volgt in de loop van maart 2020.

Wijzigingen per 2 maart 2020
De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.
Het stedennetwerk G32 heeft in 2018 besloten de naam te veranderen naar G40, in verband met het groeiende aantal aangesloten steden. Voor 2019 is deze benaming daarom aangepast.
Tussen 2012 en 2017 is de Veiligheidsmonitor jaarlijks uitgevoerd. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De Veiligheidsmonitor 2019 is dus de eerste in deze tweejaarlijkse uitvoeringsfrequentie.

Wijzigingen per 14 augustus 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 21 september 2018:
Voor het verslagjaar 2013 is een correctie doorgevoerd in de cijfers op basisteamniveau voor de indicator 'Een of meer vormen van sociale overlast'. Deze cijfers stonden abusievelijk op een nul (0).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks maart.

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Marges Regio's Perioden Leefbaarheid woonbuurtFysieke voorzieningenWegen, paden, pleintjes goed onderhouden (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtFysieke voorzieningenPlantsoenen en parken goed onderhouden (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtFysieke voorzieningenBuiten goed verlicht (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtFysieke voorzieningenGoede speelplekken voor kinderen (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtFysieke voorzieningenGoede voorzieningen voor jongeren (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtFysieke voorzieningenFysieke voorzieningen - schaalscore (schaalscore (0 - 10)) Leefbaarheid woonbuurtSociale cohesieMensen kennen elkaar nauwelijks (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtSociale cohesieMensen gaan prettig met elkaar om (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtSociale cohesieGezellige buurt met veel saamhorigheid (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtSociale cohesieVoel mij thuis bij mensen in deze buurt (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtSociale cohesieVeel contact met andere buurtbewoners (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtSociale cohesieTevreden met samenstelling bevolking (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtSociale cohesieSociale cohesie - schaalscore (schaalscore (0 - 10)) Leefbaarheid woonbuurtOordeel ontwikkeling woonbuurtVooruit gegaan (%) Leefbaarheid woonbuurtOordeel ontwikkeling woonbuurtAchteruit gegaan (%) Leefbaarheid woonbuurtOordeel ontwikkeling woonbuurtGelijk gebleven (%) Leefbaarheid woonbuurtOordeel ontwikkeling woonbuurtRapportcijfer leefbaarheid woonbuurt (rapportcijfer) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeente(zeer) tevreden (%) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteNiet tevreden, niet ontevreden (%) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeente(zeer) ontevreden (%) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteGeen oordeel (%) Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteHeeft aandacht verbeteren leefbaarheid (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteInformeert buurt mbt aanpak leefbaarheid (% '(helemaal) eens') Leefbaarheid woonbuurtOordeel functioneren gemeenteBetrekt buurt bij aanpak leefbaarheid (% '(helemaal) eens') Overlast in buurtOverlast totaalEen of meer vormen komen voor (% 'komt weleens voor') Overlast in buurtOverlast totaalErvaart een of meer vormen van overlast (% 'veel overlast') Fysieke verloederingKomt voor in buurtRommel op straat (% 'komt weleens voor') Fysieke verloederingKomt voor in buurtStraatmeubilair dat vernield is (% 'komt weleens voor') Fysieke verloederingKomt voor in buurtBekladde muren of gebouwen (% 'komt weleens voor') Fysieke verloederingKomt voor in buurtHondenpoep (% 'komt weleens voor') Fysieke verloederingKomt voor in buurtEen of meer vormen fysieke verloedering (% 'komt weleens voor') Fysieke verloederingErvaart overlast in buurtRommel op straat (% 'veel overlast') Fysieke verloederingErvaart overlast in buurtStraatmeubilair dat vernield is (% 'veel overlast') Fysieke verloederingErvaart overlast in buurtBekladde muren of gebouwen (% 'veel overlast') Fysieke verloederingErvaart overlast in buurtHondenpoep (% 'veel overlast') Fysieke verloederingErvaart overlast in buurtEen of meer vormen fysieke verloedering (% 'veel overlast') Sociale overlastKomt voor in buurtDronken mensen op straat (% 'komt weleens voor') Sociale overlastKomt voor in buurtDrugsgebruik of drugshandel (% 'komt weleens voor') Sociale overlastKomt voor in buurtOverlast door buurtbewoners (% 'komt weleens voor') Sociale overlastKomt voor in buurtMensen worden op straat lastiggevallen (% 'komt weleens voor') Sociale overlastKomt voor in buurtRondhangende jongeren (% 'komt weleens voor') Sociale overlastKomt voor in buurtEen of meer vormen van sociale overlast (% 'komt weleens voor') Sociale overlastErvaart overlast in buurtDronken mensen op straat (% 'veel overlast') Sociale overlastErvaart overlast in buurtDrugsgebruik of drugshandel (% 'veel overlast') Sociale overlastErvaart overlast in buurtOverlast door buurtbewoners (% 'veel overlast') Sociale overlastErvaart overlast in buurtMensen worden op straat lastiggevallen (% 'veel overlast') Sociale overlastErvaart overlast in buurtRondhangende jongeren (% 'veel overlast') Sociale overlastErvaart overlast in buurtEen of meer vormen van sociale overlast (% 'veel overlast') VerkeersoverlastKomt voor in buurtTe hard rijden (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastKomt voor in buurtParkeerproblemen (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastKomt voor in buurtAgressief gedrag in verkeer (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastKomt voor in buurtEen of meer vormen van verkeersoverlast (% 'komt weleens voor') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtTe hard rijden (% 'veel overlast') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtParkeerproblemen (% 'veel overlast') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtAgressief gedrag in verkeer (% 'veel overlast') VerkeersoverlastErvaart overlast in buurtEen of meer vormen van verkeersoverlast (% 'veel overlast') Overlast in buurtOverlast van horecagelegenhedenKomt weleens voor (% 'komt weleens voor') Overlast in buurtOverlast van horecagelegenhedenErvaart veel overlast (% 'veel overlast')
Waarde Groningen (PV) 2019 64,4 64,8 76,8 58,4 26,0 6,2 26,3 71,0 42,3 57,9 32,8 68,3 6,2 10,1 11,6 73,7 7,5 41,8 24,0 11,3 22,9 48,9 41,1 35,0 94,8 38,5 52,8 26,5 20,1 63,9 79,5 4,0 1,8 0,8 13,3 16,1 29,0 22,6 29,5 11,3 30,0 54,3 2,2 2,6 5,5 0,7 2,5 9,5 74,2 41,6 25,2 83,6 21,2 10,8 4,3 27,8 11,0 0,7
Waarde Friesland (PV) 2019 68,1 68,3 74,4 62,9 24,0 6,3 18,8 74,9 49,2 64,7 41,0 70,7 6,6 9,3 11,6 74,9 7,7 43,1 24,2 8,9 23,8 49,0 37,8 34,2 91,9 37,5 44,7 23,9 15,6 67,6 77,6 3,3 1,2 1,0 14,5 17,2 26,7 21,0 25,4 10,2 27,3 49,6 2,0 2,0 3,8 0,8 2,1 7,1 74,9 41,0 23,8 81,2 21,3 11,4 4,0 28,2 10,2 0,6
Waarde Drenthe (PV) 2019 64,5 63,4 75,6 60,7 23,1 6,2 17,5 75,6 54,2 67,6 44,0 72,1 6,7 8,8 10,2 77,0 7,7 39,9 26,3 10,2 23,6 47,6 38,8 34,3 93,1 36,3 43,1 24,0 16,3 66,7 77,1 3,6 1,9 0,5 12,8 15,3 22,7 20,8 24,3 10,4 27,9 47,1 1,7 2,5 4,1 0,8 3,1 8,7 77,8 36,9 23,4 83,0 21,7 9,7 4,0 26,6 9,2 0,6
Waarde Overijssel (PV) 2019 70,3 66,8 78,2 63,2 25,2 6,4 19,8 75,8 54,0 67,5 43,0 71,7 6,7 9,8 11,1 75,7 7,7 44,4 23,9 10,0 21,7 50,6 40,6 36,5 92,5 36,8 49,4 22,3 17,9 64,1 76,5 5,8 1,8 0,9 13,4 17,0 24,2 20,3 24,7 8,8 27,0 48,0 1,7 2,5 4,2 0,5 2,9 8,4 72,3 44,2 23,4 81,1 19,2 13,0 3,9 26,9 9,9 1,0
Waarde Flevoland (PV) 2019 66,1 63,1 75,4 64,9 22,4 6,1 32,0 69,1 38,8 55,1 33,9 66,5 6,0 12,6 15,4 68,5 7,4 38,9 27,7 12,9 20,5 46,9 40,3 34,6 93,1 43,7 56,8 34,2 20,6 62,0 80,5 8,8 4,1 1,2 15,6 22,6 20,0 21,2 30,4 10,8 33,0 53,3 1,8 3,3 7,0 1,3 4,3 11,8 67,8 48,3 24,5 79,2 19,9 17,1 5,0 31,4 9,0 1,3
Waarde Gelderland (PV) 2019 72,2 69,3 78,4 62,5 23,7 6,4 20,4 75,1 49,9 64,4 38,8 71,1 6,5 9,9 11,2 75,3 7,7 43,1 24,7 9,4 22,9 51,4 42,0 37,7 93,3 39,2 50,0 23,0 18,4 65,8 78,7 4,4 1,6 1,0 14,2 17,4 23,6 20,5 26,5 9,6 28,9 51,3 1,8 2,4 4,4 0,7 2,5 8,6 73,0 45,4 24,8 81,8 20,2 14,1 4,3 28,8 11,0 1,2
Waarde Utrecht (PV) 2019 72,1 70,7 80,8 65,8 24,7 6,5 25,2 73,5 44,9 62,2 35,3 68,7 6,3 11,5 11,0 73,6 7,6 44,1 24,7 9,9 21,3 53,8 46,8 38,7 94,6 43,6 56,6 30,9 22,4 62,9 81,6 6,6 2,7 0,8 12,9 18,5 25,4 25,2 29,0 11,4 40,0 60,5 2,4 4,2 5,0 1,2 5,5 12,1 71,9 53,5 30,3 83,6 22,4 17,6 6,8 32,8 10,8 1,4
Waarde Noord-Holland (PV) 2019 70,4 70,7 80,0 65,2 26,9 6,5 28,8 70,2 40,9 58,4 35,0 66,0 6,1 13,5 14,0 68,2 7,6 41,7 25,0 11,8 21,5 51,2 44,1 37,0 94,3 46,1 61,1 31,4 25,5 62,3 82,3 10,1 3,4 1,8 14,9 23,3 28,6 26,7 30,2 13,6 38,6 60,4 3,6 4,5 5,5 1,8 6,3 13,8 69,0 54,0 32,6 81,8 21,0 19,0 7,4 32,6 13,1 2,3
Waarde Zuid-Holland (PV) 2019 68,5 69,2 79,2 64,7 24,7 6,4 28,2 67,2 39,6 57,6 33,6 64,3 6,0 11,1 16,4 68,5 7,4 41,2 25,5 11,3 22,0 51,0 43,0 36,4 94,3 48,2 60,4 30,5 21,1 64,6 81,7 10,7 3,7 1,5 17,2 24,2 27,2 25,2 30,8 13,3 38,1 58,8 3,8 4,8 6,0 1,9 6,5 14,3 70,7 57,2 33,4 83,1 23,2 22,8 8,1 36,4 12,3 2,0
Waarde Zeeland (PV) 2019 66,5 69,4 77,4 62,3 26,2 6,3 20,1 74,0 47,0 66,0 40,0 73,0 6,5 8,9 12,3 74,9 7,7 44,4 24,2 11,3 20,1 50,1 41,9 36,5 93,8 36,5 43,8 21,1 15,3 67,4 77,5 3,8 0,8 0,4 13,7 16,0 20,8 21,8 23,6 8,4 23,9 46,2 1,1 2,5 4,2 0,6 2,3 7,0 74,1 45,5 25,5 82,1 19,8 13,8 4,4 28,0 10,4 0,8
Waarde Noord-Brabant (PV) 2019 68,3 67,0 79,5 66,2 27,4 6,4 23,7 72,9 46,7 63,5 36,4 69,0 6,4 9,3 12,3 74,2 7,6 40,1 25,7 11,0 23,2 49,2 40,9 35,5 93,8 43,1 54,4 24,6 19,3 66,7 80,2 6,8 2,1 0,9 15,8 20,3 25,1 25,0 25,9 10,2 31,3 53,8 2,0 4,1 4,5 0,9 3,3 10,0 74,8 48,6 29,0 82,8 24,5 16,3 6,2 33,0 11,1 1,2
Waarde Limburg (PV) 2019 64,4 61,3 77,2 58,3 22,4 6,1 24,0 70,6 44,6 62,8 38,0 66,6 6,3 8,4 14,3 73,1 7,5 35,5 26,9 13,3 24,2 45,1 37,4 33,8 93,7 47,4 52,9 24,0 19,8 72,6 81,6 7,3 2,7 1,5 21,3 25,5 23,9 29,3 25,5 11,1 31,7 53,9 2,2 5,6 5,0 0,9 4,7 12,0 76,3 48,3 33,2 83,7 26,8 18,2 8,2 35,6 11,9 1,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens