Bedrijfsresultaat kledingwinkels daalde in 2014 met ruim een derde

© ANP
Terwijl het bedrijfsresultaat van de detailhandel in 2014 voor het eerst sinds 2011 weer steeg, bleven kledingwinkels achter bij de overige deelbranches. In de kledingzaken liep het bedrijfsresultaat, de opbrengsten minus de kosten, terug met 36 procent. Dit meldt CBS.

In de kledingbranche neemt het bedrijfsresultaat al enkele jaren af, van 540 miljoen euro in 2010 naar 147 miljoen euro in 2013. Dit kwam vooral doordat de omzet terugliep, terwijl de kosten op peil bleven. In 2014 daalde het bedrijfsresultaat verder naar 93 miljoen euro. Deze daling is vooral toe te schrijven aan een toename van de bedrijfskosten, terwijl de omzet nagenoeg gelijk bleef. Ook in 2015 was er van omzetherstel geen sprake in de kledingbranche.

Bedrijfsresultaat kledingwinkels
 Bedrijfsresultaat
2010540
2011379,8
2012235,8
2013147
201493,3

Stijging bedrijfsresultaat detailhandel als geheel

Over de hele sector genomen groeide het bedrijfsresultaat van de detailhandel in 2014 ten opzichte van 2013 met bijna 110 miljoen tot 4,8 miljard euro. Dit was de eerste toename van het bedrijfsresultaat sinds 2011. De stijging kwam vooral voor rekening van de foodsector en de webwinkels, waar het bedrijfsresultaat met respectievelijk 4,7 en 14,9 procent toenam. De non-foodsector zag het bedrijfsresultaat in 2014 met 1,8 procent teruglopen.

Binnen de detailhandel lijkt een voorzichtig herstel te zijn ingezet. Over 2015 boekte de detailhandel een omzetstijging van 1,4 procent, de grootste groei sinds 2008. Eerder meldde CBS dat de omzet in januari 2016 wel lager lag dan een jaar ervoor, vanwege een ongunstigere samenstelling van de koopdagen.

Bedrijfsresultaat deelbranches detailhandel
 20132014
Non-food21002061,9
Food1921,12011,9
Webwinkels en postorder284,5326,9