Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - januari 2018

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - januari 2018

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet Waarde (2010=100) Indexcijfers omzet Prijs (2010=100) Indexcijfers omzet Volume (2010=100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Waarde (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Prijs (%) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Volume (%)
Detailhandel geen apotheken 2013 97,2 106,0 91,7 -2,1 1,8 -3,9
Detailhandel geen apotheken 2014 97,7 105,5 92,7 0,5 -0,5 1,0
Detailhandel geen apotheken 2015 99,1 104,6 94,8 1,4 -0,9 2,3
Detailhandel geen apotheken 2016 3e kwartaal 99,0 104,4 94,9 1,2 0,3 0,9
Detailhandel geen apotheken 2016 4e kwartaal 109,9 105,7 103,9 3,9 1,1 2,7
Detailhandel geen apotheken 2016 101,0 105,1 96,1 1,9 0,5 1,4
Detailhandel geen apotheken 2017 maart 104,1 107,2 97,1 5,0 1,0 4,0
Detailhandel geen apotheken 2017 1e kwartaal 95,8 105,7 90,6 3,4 1,8 1,5
Detailhandel geen apotheken 2017 april 103,0 107,2 96,1 2,7 0,6 2,1
Detailhandel geen apotheken 2017 mei 108,1 107,2 100,9 5,7 0,4 5,2
Detailhandel geen apotheken 2017 juni 109,1 106,4 102,6 4,4 0,6 3,7
Detailhandel geen apotheken 2017 2e kwartaal 106,7 106,9 99,8 4,3 0,6 3,7
Detailhandel geen apotheken 2017 juli 105,2 104,8 100,4 2,6 0,9 1,7
Detailhandel geen apotheken 2017 augustus 101,1 105,4 95,9 5,3 1,4 3,8
Detailhandel geen apotheken 2017 september 104,8 106,8 98,2 6,4 1,4 4,9
Detailhandel geen apotheken 2017 3e kwartaal 103,7 105,6 98,2 4,7 1,2 3,4
Detailhandel geen apotheken 2017 oktober 104,9 107,0 98,0 0,0 0,9 -0,9
Detailhandel geen apotheken 2017 november 109,6 107,5 101,9 5,9 1,6 4,2
Detailhandel geen apotheken 2017 december 122,9 106,6 115,2 1,3 1,2 0,1
Detailhandel geen apotheken 2017 4e kwartaal 112,4 107,0 105,0 2,3 1,2 1,1
Detailhandel geen apotheken 2017 104,7 106,3 98,4 3,6 1,2 2,4
Detailhandel geen apotheken 2018 januari* 99,7 105,3 94,7 4,9 1,1 3,8
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de omzetontwikkeling van de detailhandel (SBI 2008 afdeling 47). De omzet is uit te splitsen naar waarde, prijs en volume. De gegevens zijn verder onder te verdelen naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Bij sommige branches ontbreken (tijdelijk) waarde en/of prijs- en volumegegevens, omdat de informatie onvoldoende betrouwbaar wordt geacht.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 t/m januari 2018

Wijzigingen per 15 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel zal naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 15 juni 2018 worden stopgezet en opgevolgd worden door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten. De prijsindexcijfers zijn berekend met gebruik van consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Consumentenprijsindexcijfers zijn slechts beperkt per winkelbranche beschikbaar. Het prijsverloop raamt het CBS daarom op basis van de prijsontwikkeling van het in de branche gangbare artikelassortiment. Artikelen uit het assortiment die ook in andere branches worden verkocht bepalen mede de prijsontwikkeling van een branche. Het prijsverloop van branchevreemde artikelen is buiten beschouwing gelaten.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, inclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Waarde
De ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijsontwikkeling van de verkochte goederen en diensten. De prijsindexcijfers zijn berekend met gebruik van consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Consumentenprijsindexcijfers zijn slechts beperkt per winkelbranche beschikbaar. Het prijsverloop raamt het CBS daarom op basis van de prijsontwikkeling van het in de branche gangbare artikelassortiment. Artikelen uit het assortiment die ook in andere branches worden verkocht bepalen mede de prijsontwikkeling van een branche. Het prijsverloop van branchevreemde artikelen is buiten beschouwing gelaten.
Volume
De ontwikkeling van de hoeveelheid verkochte goederen en diensten. De ontwikkeling is niet waargenomen, maar berekend. De hoeveelheid verkochte goederen en diensten in een bepaalde periode berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de prijs.