Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

Persoonskenmerken Marges Caribisch Nederland Perioden Duurzame consumptiegoederen Wasmachine (%) Duurzame consumptiegoederen Televisie (%) Duurzame consumptiegoederen Vaste telefoon (%) Duurzame consumptiegoederen Mobiele telefoon (%) Duurzame consumptiegoederen PC (%) Duurzame consumptiegoederen Laptop (%) Duurzame consumptiegoederen Tablet (%) Duurzame consumptiegoederen Spelcomputer (%) Vervoermiddelen in het huishouden Personenauto Totaal (%) Vervoermiddelen in het huishouden Personenauto Huishoudens met 1 personenauto (%) Vervoermiddelen in het huishouden Personenauto Huishoudens met meer dan 1 personenauto (%)
Totaal persoonskenmerken Waarde Bonaire 2013 90,2 96,0 32,9 97,9 39,7 53,5 25,3 21,7 80,1 47,8 32,3
Totaal persoonskenmerken Waarde Bonaire 2017/2018 93,3 94,4 27,0 97,1 34,1 57,1 47,2 21,2 85,5 49,9 35,7
Totaal persoonskenmerken Waarde Sint-Eustatius 2013 94,2 96,0 41,5 90,7 40,0 55,0 29,2 27,7 74,5 48,9 25,6
Totaal persoonskenmerken Waarde Sint-Eustatius 2017/2018 97,6 91,4 60,4 93,2 34,0 45,5 36,6 13,9 73,4 51,3 22,1
Totaal persoonskenmerken Waarde Saba 2013 72,9 84,8 56,0 93,9 44,0 72,9 36,5 29,0 61,0 38,5 22,4
Totaal persoonskenmerken Waarde Saba 2017/2018 77,9 72,6 64,6 95,8 28,2 65,1 52,6 19,5 65,9 50,2 15,7
Bron: © CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de woning, voorzieningen, duurzame consumptiegoederen en vervoermiddelen in het huishouden. Hierbij zijn uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau mogelijk. De gegevens zijn beschikbaar voor zowel Caribisch Nederland als voor de afzonderlijke eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.
Het onderzoek is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de weergegeven cijfers schattingen zijn, waarvoor betrouwbaarheidsmarges gelden. Deze marges zijn ook in de tabel opgenomen.
De cijfers hebben betrekking op personen van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld.
De Omnibusenquête is in 2013 voor het eerst op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius uitgevoerd in de maand juni en de eerste week van juli. De Omnibusenquête is in de maanden oktober en november 2017 voor de tweede keer uitgevoerd op Bonaire, en in de periode januari t/m maart 2018 op Saba en Sint-Eustatius.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Wijzigingen per 18 april 2019:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en marges) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 20 augustus 2018:
Cijfers 2017/2018 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen vierjaarlijks.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Duurzame consumptiegoederen
Het meten van duurzame consumptiegoederen in huis is gebaseerd op twee vragen. De respondenten is gevraagd: zijn de volgende voorzieningen aanwezig in uw woning? Antwoordmogelijkheden: koelkast, eventueel met vriesvak, losse diepvriezer , wasmachine, of een vaatwasser. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Ook is de respondenten de vraag gesteld: heeft u of iemand in uw huishouden thuis toegang tot de volgende apparatuur? Antwoordmogelijkheden: televisie, vaste telefoon, mobiele telefoon of smartphone, tablet, spelcomputer, personal computer of desktop, en laptop of netbook. Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Per consumptiegoed is het percentage respondenten weergegeven dat dit betreffende consumptiegoed in huis heeft.
Wasmachine
Televisie
Vaste telefoon
Mobiele telefoon
PC
Laptop
Tablet
Spelcomputer
Vervoermiddelen in het huishouden
Personenauto
De respondenten is de vraag gesteld: hoeveel personenauto's zijn er in uw huishouden aanwezig? Eventuele lease-auto's meetellen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen huishoudens met één auto en huishoudens met meer dan één auto. Weergegeven is het percentage huishoudens waarin één of meer dan één auto aanwezig is.
Totaal
De respondenten is de vraag gesteld: hoeveel personenauto's zijn er in uw huishouden aanwezig? Eventuele lease-auto's meetellen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen huishoudens met één auto en huishoudens met meer dan één auto. Weergegeven is het percentage huishoudens waarin één of meer dan één auto aanwezig is.
Huishoudens met 1 personenauto
Huishoudens met meer dan 1 personenauto