Balassa-index

De Balassa-index meet exportspecialisatie door het vergelijken van de aandelen van goederen in de totale export met het aandeel van dezelfde goederen in andere landen. De index meet overigens niet of het gekozen exportpakket van landen de meest rationele keuze is. Het meet enkel wat er gebeurt.
De formule die in dit artikel geldt is: Balasssa-index = [exportwaarde goed y vanuit Nederland / totale exportwaarde Nederland] gedeeld door [exportwaarde goed y vanuit rest EU-28 / totale exportwaarde rest EU-28]. Een index van boven (beneden) de 1 betekent dat Nederland meer (minder) is gespecialiseerd in de export van het goed dan de rest van de EU-28.