Helft Surinaamse Nederlanders is tweede generatie

© ANP

Bijna de helft van alle personen van Surinaamse herkomst in Nederland is ook hier geboren. Meestal zijn dit kinderen van Surinamers die in de jaren ’70 naar Nederland migreerden. Dat meldt CBS.

Surinaamse tweede generatie is bijna even groot als de eerste generatie

Van alle in Nederland wonende personen van Surinaamse herkomst is 48 procent ook hier geboren. Eind jaren ’70 was dat aandeel nog een op vijf. Het aantal Surinamers van de tweede generatie nam in vier decennia gestaag toe, terwijl de eerste generatie sinds het begin van de jaren ’90 weinig meer groeide. De laatste tien jaar neemt hun aantal zelfs iets af. Volgens de bevolkingsprognose van CBS zal de tweede generatie over drie jaar de eerste in omvang voorbijstreven.

Bevolking van Surinaamse herkomst in Nederland, 1975-2015

Eerste generatie arriveerde vooral tussen 1975 en 1980

Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk van Nederland. In dat jaar verhuisden 40 duizend inwoners naar Nederland. In 1979 en 1980 volgde een nieuwe piek in de migratie vanuit de voormalige kolonie. Alleen als ze zich binnen vijf jaar na onafhankelijkheid in Nederland vestigden, konden Surinamers hun Nederlandse nationaliteit behouden. Ook in het begin van de jaren ’90 migreerden enkele tienduizenden vanuit Suriname naar Nederland. De economie van het land verkeerde deze jaren in zwaar weer.

Meer vrouwen dan mannen

Het aantal vrouwen en mannen in de tweede generatie is nagenoeg gelijk aan elkaar. Maar onder de eerste generatie Surinamers zijn meer vrouwen dan mannen: bijna 100 duizend vrouwen tegen ongeveer 80 duizend mannen. Vooral in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar is het verschil groot. Het verschil ontstond geleidelijk omdat er jaarlijks iets meer vrouwen dan mannen van Surinaamse herkomst naar Nederland kwamen, en er meer mannen vertrokken dan vrouwen.

Leeftijdsopbouw personen van Surinaamse herkomst in Nederland, 2015

Almere populair onder Surinamers

Personen van Surinaamse herkomst maken 2,1 procent uit van de Nederlandse bevolking. Ze wonen vooral in de Randstad. Hun aandeel is het grootst in Almere, waar in 2015 één op de negen inwoners van Surinaamse komaf is. De tweede generatie vestigt zich minder vaak dan hun ouders in de vier grote steden, maar trekt naar de omliggende gemeenten als Barendrecht, Capelle aan de IJssel, Zoetermeer, Rijswijk, Almere en Diemen.

4789-carto