Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Generatie Migratieachtergrond Perioden Bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 17.407.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Nederlandse achtergrond 2020 13.186.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Met migratieachtergrond 2020 4.220.705
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Westerse migratieachtergrond 2020 1.828.645
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2020 2.392.060
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Afrika 2020 714.732
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Amerika 2020 719.601
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Azië 2020 969.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Europa (excl. Nederlandse achtergrond) 2020 1.791.850
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Oceanië 2020 24.542
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Europese Unie (excl. Nederlandse acht... 2020 1.176.651
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal GIPS landen in de EU 2020 166.031
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2020 343.984
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal (voormalig) Joegoslavië 2020 90.521
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 166.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal (voormalige) Sovjet-Unie 2020 105.664
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal (voormalig) Tsjecho-Slowakije 2020 20.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Totaal 2020 8.474.556
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Nederlandse achtergrond 2020 6.098.782
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Met migratieachtergrond 2020 2.375.774
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Westerse migratieachtergrond 2020 960.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2020 1.415.764
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Afrika 2020 436.078
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Amerika 2020 472.377
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Azië 2020 486.249
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Europa (excl. Nederlandse achtergrond) 2020 963.002
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Oceanië 2020 18.068
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Europese Unie (excl. Nederlandse acht... 2020 660.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal GIPS landen in de EU 2020 111.657
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2020 236.913
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal (voormalig) Joegoslavië 2020 49.282
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 124.773
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal (voormalige) Sovjet-Unie 2020 64.316
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ongehuwd Totaal (voormalig) Tsjecho-Slowakije 2020 13.661
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Totaal 2020 6.713.002
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Nederlandse achtergrond 2020 5.342.814
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Met migratieachtergrond 2020 1.370.188
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Westerse migratieachtergrond 2020 629.664
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Niet-westerse migratieachtergrond 2020 740.524
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Afrika 2020 215.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Amerika 2020 157.422
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Azië 2020 373.875
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Europa (excl. Nederlandse achtergrond) 2020 618.129
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Oceanië 2020 5.382
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Europese Unie (excl. Nederlandse acht... 2020 372.446
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal GIPS landen in de EU 2020 42.027
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal Midden- en Oost-Europese landen in de EU 2020 84.187
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal (voormalig) Joegoslavië 2020 31.615
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba 2020 26.493
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal (voormalige) Sovjet-Unie 2020 32.317
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gehuwd Totaal (voormalig) Tsjecho-Slowakije 2020 4.904
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, generatie en migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juni 2020:
De cijfers per 1 januari 2020 zijn toegevoegd aan de tabel.

Wijzigingen per 27 september 2019:
De tabel is herzien:
- Met betrekking tot leeftijd zijn de afzonderlijke leeftijden uitgebreid tot 105 jaar of ouder (was 99 jaar of ouder) en de vijfjaargroepen lopen door tot 100 jaar of ouder (was 95 jaar of ouder). De tienjaargroepen en de groepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder zijn uit de tabel verwijderd.
- De onderwerpen met betrekking tot generatie zijn verplaatst naar een nieuwe selectie genaamd 'Generatie'. Deze selectie is tevens uitgebreid met de categorieën 'Met migratieachtergrond' en 'Nederlandse achtergrond'.
- Met betrekking tot migratieachtergond zijn de subtotalen 'GIPS landen in de EU' en 'Midden- en Oost-Europese landen in de EU' toegevoegd.
De naamswijziging van Portugees Timor naar Timor Leste (20 mei 2002) is in deze tabel verwerkt vanaf 2003. In de oude tabel was dat vanaf 2005. De hierdoor ontstane verschillen in de jaren 2003 en 2004 werken ook door in de cijfers van Indonesië, westerse migratieachtergrond en niet-westerse migratieachtergrond.
De naamswijziging van Federale Republiek Joegoslavië naar Servië en Montenegro (4 februari 2003) is in deze tabel verwerkt vanaf 2004. In de oude tabel was dat vanaf 2005.
Voor Aruba en Nederlandse Antillen (oud) zijn de cijfers vanaf 1996 beschikbaar gekomen (was 2011).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2021 worden de cijfers van de bevolking per 1 januari 2021 aan deze publicatie toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.