Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:Suriname
38 resultaten voor keyword:Suriname

Pagina 1 van 2

Surinaamse kinderen wonen steeds vaker bij ouders

In bijna twintig jaar tijd is het aandeel 15-jarigen dat bij beide ouders woont gedaald van 80 tot 71 procent. Het aandeel 15-jarigen van Surinaamse herkomst dat bij beide ouders woont is tussen 1996...

Artikelen

Sterke daling geboortecijfer niet-westers allochtone tieners

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. In vijf jaar tijd is het aantal geboorten onder meisjes jonger dan 20 jaar met ruim een kwart gedaald. In 2007 werden in deze jongste leeftijdsgroep 2,5 duizend...

Artikelen

Gemeenten naar aandeel Surinamers onder 12-17-jarigen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Op 1 januari 2010 woonden er in Nederland 342 duizend Surinamers. Dat was ruim 2 procent van de totale bevolking. In 1972 bedroeg het aantal Surinamers nog slechts...

Artikelen

Tabellenset Jaarrapport Integratie 2012

Tabellen met de achterliggende cijfers van de grafieken in het Jaarrapport Integratie 2012.

Cijfers

Bijna een kwart van de allochtonen maakt geld over naar het buitenland

Bijna een kwart van de allochtone huishoudens zegt in 2006 geld te hebben overgemaakt naar het buitenland, voornamelijk naar ouders, familieleden of vrienden.

Artikelen
Artikelen

Helft Surinaamse Nederlanders is tweede generatie

Bijna de helft van alle personen van Surinaamse herkomst in Nederland is ook hier geboren. Meestal zijn dit kinderen van Surinamers die in de jaren ’70 naar Nederland migreerden.

Artikelen

Cohortvruchtbaarheid van niet-westers allochtone vrouwen

De vruchtbaarheid van vrouwen van niet-westerse herkomst blijft convergeren naar het niveau van autochtone vrouwen. Het kindertal van de tweede generatie Turkse en Marokkaanse vrouwen is lager dan...

Artikelen
Artikelen

Babysterfte hoogst bij niet-westerse allochtonen van de eerste generatie

In de periode 2004–2005 was de perinatale sterfte bij kinderen van eerste generatie niet-westerse allochtone moeders ruim de helft hoger dan bij kinderen van autochtone moeders. Het hoogst was de...

Artikelen

Jaarrapport Integratie 2012

Het Jaarrapport Integratie 2012 zet een aantal onmisbare statistische feiten en ontwikkelingen op een rij.

Publicaties

De maatschappelijke situatie van Surinaamse bevolkingsgroepen in Nederland

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. In het dagelijks leven bestaan allerlei noties over verschillen en overeenkomsten tussen groepen Surinamers in Nederland: Hindostanen met relatief weinig gemengde...

Artikelen

Merendeel re-integratie voor mensen jonger dan 45 jaar

Eind 2011 volgden bijna 230 duizend personen in Nederland een re-integratietraject dat werd aangeboden door een gemeente. Dat waren er ruim 17 duizend minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Veel Antilliaanse en Surinaamse tienermoeders

In 2009 werden 2 636 kinderen geboren bij een moeder die jonger was dan 20 jaar. Het Nederlands geboortecijfer voor tieners behoort daarmee tot de laagste ter wereld.

Artikelen

Omvang en spreiding van Surinaamse bevolkingsgroepen in Nederland

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Eind september 2008 woonden er 338 duizend Surinamers van uiteenlopende etnische achtergrond in Nederland. Aan de hand van een nieuwe indelingsmethode op basis van...

Artikelen

Banen van allochtone werknemers, 2000

Gegevens over banen van werknemers van niet-westerse allochtonen naar herkomst en generatie. De gegevens zijn onder meer gedetailleerd naar geslacht, leeftijd, aantal banen, bedrijfsgrootte,...

Cijfers

Nooit eerder zo weinig tienermoeders

In 2012 kregen in ons land 2,2 duizend meisjes jonger dan 20 jaar een kind, minder dan anderhalf procent van alle geboorten. Het aantal tienergeboorten is nog nooit zo laag geweest. Tienermoeders...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Allochtonen en geluk

In dit artikel zal voor de vier grootste niet-westerse minderheidsgroepen in Nederland, te weten personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst, nagegaan worden welke...

Artikelen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011

Artikelen in dit nummer: Demografie van de vergrijzing - Bevolkingsprognose 2010–2060: model en veronderstellingen betreffendede sterfte - Bevolkingsprognose 2010–2060: veronderstellingen over...

Artikelen
Artikelen