Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, herkomst en generatie, 2015-2060

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, herkomst en generatie, 2015-2060

Geslacht Leeftijd Generatie Perioden Totale bevolking (aantal) Autochtoon (aantal) Allochtoon (aantal) Westerse allochtonen Totaal westerse allochtonen (aantal) Niet-westerse allochtonen Totaal niet-westerse allochtonen (aantal)
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking 2015 16.898.898 13.237.048 3.661.852 1.625.087 2.036.765
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking 2020 17.248.834 13.250.371 3.998.462 1.750.789 2.247.673
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking 2025 17.524.137 13.250.340 4.273.798 1.853.015 2.420.783
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking 2030 17.748.974 13.223.986 4.524.987 1.937.555 2.587.432
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking 2035 17.905.596 13.148.653 4.756.942 2.013.615 2.743.327
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking 2040 17.982.705 13.010.601 4.972.106 2.084.453 2.887.653
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking 2045 18.002.343 12.829.354 5.172.989 2.153.232 3.019.757
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking 2050 18.008.402 12.647.271 5.361.131 2.222.137 3.138.994
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking 2055 18.023.387 12.486.791 5.536.595 2.291.164 3.245.431
Mannen en Vrouwen Totaal over alle leeftijden Totaal bevolking 2060 18.057.325 12.358.208 5.699.119 2.359.370 3.339.749
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de bevolking van Nederland naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en generatie op 1 januari.

Gegevens beschikbaar: 2015-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 19 december 2017:
Deze tabel is stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 18 december 2014.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2015 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2017 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking
De inwoners van Nederland op 1 januari.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Autochtoon
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
Allochtoon
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan.
Op grond van hun sociaal- economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Totaal westerse allochtonen
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.

Herkomstgroepering
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Totaal niet-westerse allochtonen