Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben eczeem of psoriasis

Dit is een gecorrigeerde versie van een eerder gepubliceerd bericht. Ondanks alle zorgvuldigheid is er een fout geconstateerd in de weging van de Gezondheidsenquête 2014. Op 18 januari 2016 zijn de cijfers in onderstaand bericht daarom gecorrigeerd.

In 2014 had 4,9 procent van de bevolking last van eczeem en 2,4 procent van psoriasis. Dat komt neer op 1,2 miljoen mensen met een van deze chronische huidaandoeningen. Dat meldt CBS.

Lichte toename

Eczeem en psoriasis zijn chronische huidaandoeningen waar veel Nederlanders mee kampen. In 2014 gaf 4,9 procent van de Nederlanders aan last te hebben van chronisch eczeem (ruim 820 duizend mensen), en 2,4 procent van psoriasis (bijna 400 duizend). Dat zijn er iets meer dan tien jaar geleden. Toen kwam eczeem voor bij 4,4 procent en psoriasis bij 1,7 procent van de bevolking. Ook als rekening gehouden wordt met het hogere aandeel ouderen in de bevolking, blijft de stijging zichtbaar.

Aandeel mensen met eczeem of psoriasis, 0 jaar en ouder, 2004-2014

Eczeem neemt af met de leeftijd, psoriasis juist toe

Eczeem komt het meest voor bij jonge kinderen: 8 procent van de jongetjes en 6 procent van de meisjes tot vier jaar had volgens de ouders in 2010-2014 eczeem. Tussen de vier en zestien jaar daalt het aandeel met eczeem, om daarna weer iets toe te nemen. Vrouwen hebben er wat vaker last van dan mannen. Psoriasis komt juist vanaf middelbare leeftijd meer voor. Bij de leeftijdsgroepen tot 20 jaar had in 2010-2014  minder dan 1 procent deze huidaandoening. Bij de 50- tot 55-jarigen was dat 4 procent. Psoriasis komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Eczeem en psoriasis naar leeftijd, 2010-2014