Chronisch eczeem

Eczeem is een niet-besmettelijke ontstekingsziekte van de huid. Deze chronische aandoening gaat gepaard met roodheid, zwellingen, vochtblaasjes, kloofjes maar vooral met veel jeuk. De gegevens komen uit de CBS Gezondheidsenquête. Hierin wordt respondenten gevraagd aan te geven welke van een lijst van 19 aandoeningen zij de afgelopen twaalf maanden hebben gehad. Een van die aandoeningen is chronisch eczeem. Voor de uitsplitsingen naar leeftijd en geslacht zijn de gegevens van vijf jaar (2010 t/m 2014) gezondheidsenquête samengenomen om de betrouwbaarheid te vergroten.