Aantal vakbondsleden blijft teruglopen

© ANP
Dit is een correctie op een eerder bericht

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het aantal vakbondsleden in Nederland gedaald.
Eind maart 2015 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een bond, 28 duizend minder dan een jaar daarvoor. Dit is het laagste aantal sinds 1991, meldt CBS.

Wel is er een verschuiving opgetreden in de verhouding tussen mannen en vrouwen die lid zijn. In 1991 was 19 procent van de 1,7 miljoen vakbondsleden vrouw. In 2015 was dat 37 procent op nagenoeg een zelfde totaal.
Naar verhouding verdwenen er het afgelopen jaar meer mannen dan vrouwen uit de ledenadministraties.

Leden van vakbonden naar geslacht

Aantal jongeren en ouderen licht gestegen

Als het gaat om leeftijd, is er een lichte stijging in het aantal leden te zien bij zowel jongeren (tot 25 jaar) als ouderen (vanaf 65 jaar). Voor jongeren resulteert dit in een toename van 3 duizend leden, voor de ouderen 4 duizend.
In de leeftijdscategorie 25- tot 45-jarigen is de afname het grootst, namelijk 19 duizend ten opzichte van 2014. In de groep van 45 tot 65 jaar nam het aantal leden af met 16 duizend.

Leden van vakbonden naar leeftijd

Vakcentrales: alleen ledenverlies bij FNV

Van de drie vakcentrales die Nederland kent, leed alleen de grootste, de FNV, ledenverlies van 2014 op 2015. Het ledental van het CNV bleef vrijwel gelijk. Vakcentrale VCP (voorheen MHP) groeide, vooral door de toetreding van enkele bonden die voorheen niet waren aangesloten. Dat is terug te zien in de cijfers van de overige (niet-aangesloten) vakverenigingen, waar het aantal leden navenant daalde.

Leden van vakbonden naar vakcentrale