Onder dertigers vrouwen vaak hoger opgeleid dan mannen

© ANP

Vrouwen die nu halverwege de dertig zijn, hebben een hogere opleiding dan de mannen van hun generatie. Bijna 43 procent van deze vrouwen heeft een hbo- of wo-opleiding. Bij hun mannelijke leeftijdsgenoten is dat 38 procent. Voor oudere generaties is het beeld omgekeerd. Dit blijkt uit onderzoek van CBS.

In jongere generaties meer vrouwen met een hbo- of wo-diploma

Het onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking is in de afgelopen twintig jaar aanzienlijk gestegen. Dit geldt vooral voor vrouwen. Van de generatie vrouwen die eind jaren ’50 zijn geboren, had nog geen 25 procent een hbo- of wo-opleiding afgerond. Bij vrouwen die eind jaren ‘70 zijn geboren, de jongste generatie uit dit onderzoek, ligt dit aandeel ruim boven de 40 procent. Het aandeel middelbaar opgeleiden is vergelijkbaar voor mannen en vrouwen.

Onderwijsniveau naar geboortegeneratie (30 tot 35 jaar)

Bij de oudere generaties waren de vrouwen die alleen basis- of lager onderwijs hadden afgerond nog de grootste groep. Bij de jongere generaties vrouwen is dat steeds minder vaak het geval. Bij mannen is het onderwijsniveau over de generaties heen minder hard gestegen dan bij vrouwen.

Aantal vrouwen dat kiest voor techniek groeit

De keuze van de onderwijsrichting is in de loop van de tijd veranderd. Vrouwen die geboren zijn aan het eind van de zeventiger jaren hebben twee keer zo vaak gekozen voor een technische opleiding. Het aandeel vrouwen met een technische opleiding ligt voor deze generatie met 6 procent nog wel veel lager dan dat van mannen. Bij de mannen is dat 31 procent.

Onderwijsrichting naar geboortegeneratie (30 tot 35 jaar)

Jongere generaties volgden minder vaak een algemene opleiding. Dat heeft ook te maken met de toename van het onderwijsniveau. Oudere generaties verlieten vaak na het volgen van algemeen basisonderwijs of voortgezet onderwijs de school, maar jongere generaties volgden veelal nog middelbaar of hoger beroepsonderwijs. Bij zowel mannen als vrouwen is de keuze voor economische en juridische opleidingen toegenomen. Het gaat dan om opleidingen op het terrein van bedrijfskunde, administratie, informatica en recht. Een op de drie vrouwen van de jongste generatie uit dit onderzoek koos voor een opleiding in de zorg.