Onderwijsrichtingen

  • Algemeen onderwijs omvat het basisonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en opleidingen op het vlak van persoonlijke vaardigheden;
  • Onderwijs in de richting zorg en maatschappij omvat de richtingen gezondheidszorg, welzijn, journalistiek, gedrag en maatschappij;
  • Economisch en juridisch onderwijs omvat de richtingen bedrijfskunde, administratie, informatica en recht;
  • Technisch onderwijs omvat de richtingen techniek, industrie, bouwkunde, wiskunde en natuurwetenschappen;
  • Agrarisch onderwijs omvat de richtingen landbouw en diergeneeskunde;
  • Opleidingen in de groep overig omvatten de richtingen onderwijs, kunst, humaniora, persoonlijke dienstverlening, transport en veiligheid.
Terug naar artikel