Hoogst behaald onderwijsniveau, -richting personen; geboortegeneratie


Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaalde onderwijsniveau- en richting van geboortegeneraties. De cijfers in deze tabel worden verbijzonderd naar leeftijd en geslacht. Dit maakt het mogelijk om het hoogst behaalde onderwijsniveau van personen in dezelfde leeftijdsgroep in de verschillende geboortegeneraties onderling te vergelijken. In deze tabel worden alleen percentages gepresenteerd. De tabel geeft informatie voor leeftijdsgroepen vanaf 30 tot 35 jaar omdat personen jonger dan 30 jaar vaak hun opleiding nog niet hebben afgerond, waardoor het onderwijsniveau voor deze groep wordt onderschat. In deze tabel worden alleen percentages gepresenteerd. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneratie 1925 tot 1930.
Hierbij gaat het om de EBB vanaf 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 februari 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (geboortegeneratie, onderwijsrichting, geslacht, leeftijd) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen in juni 2020.

Hoogst behaald onderwijsniveau, -richting personen; geboortegeneratie

Geslacht Leeftijd Onderwijsrichting Geboortegeneratie Onderwijsniveau personen (% van bevolking) Onderwijsniveau personen: Basisonderwijs (% van bevolking) Onderwijsniveau personen: Vmbo, mbo1... (% van bevolking) Onderwijsniveau personen: Havo, vwo, mbo (% van bevolking) Onderwijsniveau personen: Hbo, wo... (% van bevolking) Onderwijsniveau personen: Wo master... (% van bevolking)
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal 1955 tot 1960 100,0 10,9 22,7 41,0 17,5 7,7
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal 1960 tot 1965 100,0 8,8 22,2 44,4 16,2 8,1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal 1965 tot 1970 100,0 6,2 20,0 46,5 15,9 10,9
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal 1970 tot 1975 100,0 5,0 16,1 45,1 19,6 13,1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal 1975 tot 1980 100,0 4,1 12,9 41,5 25,1 15,2
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal 1980 tot 1985 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 00 Algemeen 1955 tot 1960 23,1 10,9 6,6 5,6 . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 00 Algemeen 1960 tot 1965 23,7 8,8 7,2 7,7 . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 00 Algemeen 1965 tot 1970 22,2 6,2 6,9 9,1 . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 00 Algemeen 1970 tot 1975 19,0 5,0 5,5 8,6 . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 00 Algemeen 1975 tot 1980 15,8 4,0 4,5 7,3 . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 00 Algemeen 1980 tot 1985 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 1955 tot 1960 2,6 . 0,6 1,5 0,4 0,2
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 1960 tot 1965 3,2 . 0,7 1,9 0,4 0,3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 1965 tot 1970 3,1 . 0,7 1,7 0,4 0,2
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 1970 tot 1975 3,0 . 0,6 1,6 0,5 0,2
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 1975 tot 1980 2,7 . 0,5 1,6 0,5 0,2
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 08 Landbouw, diergeneeskunde en -verz... 1980 tot 1985 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 01+02+10 Overige onderwijsrichtingen 1955 tot 1960 11,6 . 1,0 2,8 6,4 1,4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 01+02+10 Overige onderwijsrichtingen 1960 tot 1965 9,4 . 0,9 2,7 4,4 1,5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 01+02+10 Overige onderwijsrichtingen 1965 tot 1970 8,3 . 0,6 2,3 3,4 1,9
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 01+02+10 Overige onderwijsrichtingen 1970 tot 1975 9,2 . 1,2 2,3 4,0 1,8
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 01+02+10 Overige onderwijsrichtingen 1975 tot 1980 11,2 . 1,3 2,5 5,3 2,1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 01+02+10 Overige onderwijsrichtingen 1980 tot 1985 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 03+09 Zorg en maatschappij 1955 tot 1960 25,5 . 4,9 13,1 4,9 2,5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 03+09 Zorg en maatschappij 1960 tot 1965 23,2 . 4,4 11,9 4,6 2,3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 03+09 Zorg en maatschappij 1965 tot 1970 19,7 . 3,3 9,7 4,1 2,5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 03+09 Zorg en maatschappij 1970 tot 1975 20,0 . 2,4 9,1 5,5 3,0
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 03+09 Zorg en maatschappij 1975 tot 1980 22,7 . 1,7 9,2 7,3 4,4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 03+09 Zorg en maatschappij 1980 tot 1985 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 04+06 Economisch en juridisch 1955 tot 1960 17,9 . 2,9 9,4 3,8 1,8
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 04+06 Economisch en juridisch 1960 tot 1965 19,8 . 2,6 10,5 4,3 2,4
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 04+06 Economisch en juridisch 1965 tot 1970 23,5 . 2,0 12,3 5,0 4,1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 04+06 Economisch en juridisch 1970 tot 1975 24,7 . 1,8 11,9 6,6 4,5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 04+06 Economisch en juridisch 1975 tot 1980 25,6 . 1,2 10,5 8,6 5,3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 04+06 Economisch en juridisch 1980 tot 1985 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 05+07 Technisch 1955 tot 1960 18,8 . 6,5 8,6 2,0 1,6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 05+07 Technisch 1960 tot 1965 20,1 . 6,3 9,6 2,5 1,6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 05+07 Technisch 1965 tot 1970 21,6 . 5,9 11,0 2,8 2,0
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 05+07 Technisch 1970 tot 1975 19,6 . 4,3 10,4 2,9 1,9
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 05+07 Technisch 1975 tot 1980 18,6 . 3,5 9,4 3,2 2,5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 05+07 Technisch 1980 tot 1985 . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Onderwijsrichting onbekend 1955 tot 1960 0,6 . 0,2 0,1 . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Onderwijsrichting onbekend 1960 tot 1965 0,6 . 0,2 0,1 0,0 .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Onderwijsrichting onbekend 1965 tot 1970 1,6 . 0,5 0,4 0,1 0,1
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Onderwijsrichting onbekend 1970 tot 1975 4,5 . 0,3 1,3 0,1 1,6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Onderwijsrichting onbekend 1975 tot 1980 3,5 0,1 0,3 1,0 0,2 0,6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Onderwijsrichting onbekend 1980 tot 1985 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens