Generatie 30- tot 35-jarigen

In dit nieuwsbericht wordt specifiek gekeken naar het onderwijsniveau van de groep 30- tot 35-jarigen om twee redenen. Enerzijds heeft de groep jonger dan 30 jaar hun opleiding nog niet altijd volledig afgerond waardoor hun hoogst behaalde onderwijsniveau te laag wordt ingeschat. Anderzijds zijn de ontwikkelingen van de groep 30- tot 35-jarigen over generaties heen vergelijkbaar met ontwikkelingen van andere leeftijdsgroepen.
Terug naar artikel