Minder kinderopvangtoeslag in 2014

Het aantal huishoudens dat kinderopvangtoeslag ontving is 2014 voor het tweede jaar op rij gedaald. Dit maakt CBS bekend.

Huishoudens ontvingen vorig jaar 491 duizend keer voor één of meer kinderen kinderopvangtoeslag. In de topjaren 2011 en 2012 waren dit er nog 530 duizend. Vanaf 2009 zijn de kinderopvangsubsidies versoberd, met de grootste aanpassingen in 2012 en 2013, waardoor het aantal toeslagontvangers is gedaald.

Kinderopvangtoeslag, aantal ontvangers 2007 - 2014*

Minder werk in de kinderopvang

Omdat de vraag naar kinderopvang daalt, neemt ook de werkgelegenheid in deze branche af. Het aantal mensen dat bij instellingen in de kinderopvang werkt bereikte zijn maximum in 2011. Er waren toen bijna 114 duizend werkzame personen. Twee jaar later was dit gedaald naar 100 duizend.

Bron: StatLine, Welzijnswerk en kinderopvang; financiën, personeel en productie