Keukenbranche veert op

De omzet van de keukenbranche steeg in de eerste helft van  2015 met ruim 17 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De keukenverkopers profiteren de laatste twee jaar van de opleving van de economie en het herstel van de woningmarkt. Ondanks deze opleving, is het aantal keukenbedrijven sinds het begin van de crisis afgenomen met 16 procent. Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Detailhandel.

Omzet nog kwart onder topniveau voor crisis      

Sinds het vierde kwartaal van 2013 zit de omzet van de keukenbranche in de lift. De stijging van ruim 21 procent in het tweede kwartaal was nog wat groter dan in het eerste kwartaal. Het tweede kwartaal is hiermee in omzetgroei het beste kwartaal sinds het begin van de crisis. Desondanks was de omzet in de eerste helft van 2015 nog altijd een kwart lager dan in de eerste helft van het voor de keukenbranche topjaar 2006. Vergeleken met andere delen van de detailhandel zijn de keukenverkopers relatief veel omzet kwijtgeraakt in de crisis.

De omzetgroei die de keukenbranche sinds het eind van 2013 kent, valt samen met het in medio 2013 ingezette herstel van de woningmarkt. Zowel de verkopen van bestaande koopwoningen als het opleveren van nieuwbouwwoningen is gestaag toegenomen in de afgelopen twee jaar. Eerder meldde het CBS al in de kwartaalmonitor Bouw dat zowel het aantal verkopen, als het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen verder is toegenomen in de eerste helft van 2015.

Minder keukenbedrijven                                  

Tijdens de crisis is het aantal keukenbedrijven behoorlijk afgenomen. Begin 2009 waren er nog 690 en begin derde kwartaal 2015 nog maar 585; 16 procent minder. In deze periode gingen 177 keukenbedrijven failliet.

Omzetontwikkeling keukenwinkels

Bronnen: