Kwartaalmonitor Bouw, tweede kwartaal 2015

Het gaat beter met de bouw. Vrijwel alle ontwikkelingen binnen de sector waren in het tweede kwartaal van 2015 zeer positief.
Zowel de omzet als de toegevoegde waarde lagen 10 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is het derde opeenvolgende kwartaal waarin de bouw een forse groei heeft geboekt. De verbetering in de bouw houdt vooral verband met de sterke opleving van de woningmarkt. In vergelijking met vorig jaar nam het aantal vergunningen voor de bouw van woningen toe, het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen lag ruim 10 procent hoger en er werden 20 procent meer bestaande woningen verkocht. Ook het aantal faillissementen van Nederlandse bouwbedrijven daalde in het tweede kwartaal. Alleen het aantal banen in de bouw nam weer (licht) af. De verwachtingen van bouwproducenten zijn echter positiever dan ooit.