Bescheiden groei export

© ANP

Het volume van de export van goederen was in juni 1,7 procent groter dan in juni 2014, zo maakt CBS bekend. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maanden. In juni groeide vooral de export van transportmiddelen en aardolieproducten. Het volume van de import was in juni 3,7 procent groter dan een jaar eerder. Er werd vooral meer aardolie en aardgas ingevoerd.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
 

Meer export van transportmiddelen en aardolieproducten

Nederlandse bedrijven exporteerden in juni 2015 vooral meer transportmiddelen. Onlangs publiceerde CBS dat de Nederlandse industrie in juni meer transportmiddelen produceerde. Verder groeide ook de export van aardolieproducten aanzienlijk.

Omstandigheden voor export in augustus ongeveer hetzelfde als in juni

Volgens de Exportradar van CBS zijn de omstandigheden voor de export in augustus nagenoeg hetzelfde als in juni. In augustus zijn de condities wel iets beter dan in juli. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen op jaarbasis gunstiger is dan een maand eerder. De Duitse industrie presteerde daarentegen iets slechter. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.