Goederenexport sterk gericht op EU

© © Z.ePhotography

Op 1 juli treedt Kroati� toe tot de EU. Hoe heeft de Nederlandse goederenexport naar de eerdere nieuwe toetreders zich ontwikkeld? En hoe sterk is onze export gericht op de EU als geheel?

  Nederland en Kroati�

 

     

De export naar de recente EU-toetreders is veel harder gegroeid dan de export naar andere landen...

... maar het aandeel van deze nieuwe toetreders in de totale export is nog steeds klein�

  Export naar EU-toetreders

 

     
�daarbij is meer dan de helft van de groei bij de 12 nieuwe toetreders  toe te schrijven aan Polen en Tsjechi�.   Polen en Tsjechi�

 

     
Dat Nederland relatief weinig naar de nieuwe toetreders exporteert hangt samen met afstand en economiegrootte, zeer bepalende factoren in de internationale goederenhandel.

Zo handelt Nederland veel met de omliggende, grote economie�n, gaat slechts 0,1% van de export naar Kroati�...
  Omvang export naar land

 

     
...en gaat twee derde van de Nederlandse export naar de 14 (vaak omliggende en/of grote) EU-landen die het langste lid zijn.

Het is wel zo dat de landen buiten de EU steeds belangrijker voor Nederland worden...
  Export naar landen

 

     
...en dat is in lijn met de grotere economische groei buiten de EU...   Groei buiten Europa
     
� toch is Nederland, de tweede exporteur van de EU, nog altijd meer dan de meeste lidstaten op de EU gericht�

�en dat hangt ermee samen dat een aanzienlijk deel van onze export naar de EU wederuitvoer betreft. Andere lidstaten hebben veel minder wederuitvoer naar de EU dan Nederland.
  Nederland binnen Europa

 

     
We verdienen relatief weinig aan wederuitvoer, maar ook zonder wederuitvoer exporteren we meer naar de EU dan naar de andere landen. Daarmee voegt de export naar de EU meer toe aan onze economie dan de export naar niet-EU- landen.   EU wederuitvoer

 

     
De totale goederenexport is goed voor 20,5% van het bbp. Samen met de dienstenexport is dit maar liefst 31,5%.   Goederenexport en BBP

 

Auteurs: Pascal Ramaekers, Ralph Wijnen, Fintan van Berkel en Frans Duijsings; Illustraties: Frédérik Ruys.

PDF versie:

Powerpoint versie: