Consumenten besteden opnieuw meer, vertrouwen iets minder positief

Consumenten hebben in mei 1,1 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in mei 2014, meldt CBS. Ze hebben vooral meer besteed aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. De stijging van de consumptie is iets kleiner dan in april. Het vertrouwen van consumenten is in juli iets minder positief dan in de voorgaande maand.

De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume, koopdaggecorrigeerd)

Meer besteed aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten

Consumenten gaven in mei 2,4 procent meer uit aan voedings- en genotmiddelen. Aan duurzame goederen besteedden ze 0,7 procent meer. Ze gaven ook deze maand vooral meer uit aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Dit gaat samen met de opleving van de woningmarkt. Consumenten hebben ook weer wat meer gas verbruikt dan een jaar eerder. De stijging is echter veel kleiner dan in de voorgaande 4 maanden.

Ten slotte gaven consumenten 0,8 procent meer uit aan diensten, zoals woninghuur, reizen met bus of trein, bezoek aan restaurant of kapper, en verzekeringen. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Binnenlandse consumptie naar categorie, mei (volume, koopdaggecorrigeerd)

Omstandigheden voor consumptie in juli ongeveer hetzelfde als in mei

Volgens de Consumptieradar van CBS zijn de omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens in juli per saldo nagenoeg hetzelfde als in mei. In juni waren de condities wel wat beter. De consumptieradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse consumptie gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Ten opzichte van juni zijn de omstandigheden voor de consumptie in juli wat minder gunstig. Dat komt doordat de toename van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis een stuk kleiner was dan een maand eerder. Daarnaast was het oordeel van consumenten over de toekomstige werkgelegenheid een stuk negatiever dan vorige maand.

Vertrouwen consument minder positief

Consumenten zijn in juli 2015 iets minder positief dan in juni. Het consumentenvertrouwen daalde met 2 punten en komt uit op 4. Dit komt doordat consumenten aanzienlijk minder positief oordelen over het economisch klimaat.

Met 4 ligt het consumentenvertrouwen in juli boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Oordeel over economie verslechtert, koopbereidheid neemt iets toe

Het oordeel over de economie is in juli aanzienlijk minder positief dan in juni. De deelindicator Economisch klimaat komt uit op 12, tegen 21 in juni. De verslechtering komt doordat consumenten minder positief zijn over zowel de economische situatie in de afgelopen als in de komende 12 maanden.

De koopbereidheid van consumenten is een fractie minder negatief. Deze deelindicator van het consumentenvertrouwen komt uit op -2, tegen -3 in juni.

Samenstelling consumentenvertrouwen

consumentenvertrouwen

Bron: StatLine,

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.