Gebruik sociale netwerken sterk toegenomen

De deelname aan sociale netwerken is zowel bij bedrijven als personen sterk gestegen. In de EU scoort Nederland bovengemiddeld op dit gebied. De laatste jaren zijn vooral veel meer 45-plussers sociale netwerken gaan gebruiken. Dit maakt CBS bekend. 

Acht op de tien mensen op sociaal netwerk

Steeds meer mensen en bedrijven gebruiken sociale netwerken. In 2014 zat acht op de tien internetgebruikers van 12 jaar of ouder op een sociaal netwerk. Twee jaar eerder was dit nog 65 procent. Vooral tekstberichten uitwisselen is populair: zeven op de tien doet dit. Deelname aan netwerken, zoals Facebook of Twitter, is gestegen van 54 naar 62 procent.

Ook bedrijven gebruiken steeds vaker sociale netwerken: in 2014 zat ruim de helft (53 procent) van de bedrijven op een sociaal netwerk zoals Facebook of LinkedIn. In 2012 was dit nog maar bij één op de drie bedrijven het geval. Het gebruik van (micro)blogs, zoals Twitter, is toegenomen van 21 naar 32 procent.

Gebruik van sociale netwerken

Deelname aan sociale netwerken vooral hoger bij 45-plussers

Een paar jaar geleden gebruikten al bijna alle jongeren sociale netwerken. Sinds 2012 is het gebruik door 25-plussers sterk gestegen. Inmiddels zit ook ruim 90 procent van de 25- tot 45-jarigen op een sociaal netwerk. Bij de 45-plussers is het aandeel onder internetgebruikers bijna anderhalf keer zoveel ten opzichte van 2012, maar nog altijd veel lager dan in de jongere leeftijdsgroepen.

Gebruik van sociale netwerken naar leeftijd

Nederlandse bedrijven in top EU gebruik sociale netwerken

Nederlandse bedrijven zijn van alle EU-landen het vaakst actief op twitter. Ons land behoort met 53 procent tot de top in Europa in het gebruik van sociale netwerken. Nederlandse bedrijven scoren hiermee ver boven het EU-gemiddelde van 33 procent. Polen staat met 18 procent op een van de laagste plekken in de EU.

Gebruik van sociale netwerken door bedrijven, 2014

Gebruik van sociale netwerken bij personen iets boven EU-gemiddelde

In Nederland zit 63 procent van de 16- tot 75-jarige internetgebruikers op een sociaal netwerk, hierbij wordt het uitwisselen van tekstberichten en gebruik van professionele netwerken niet meegenomen. Dat aandeel is iets hoger dan gemiddeld in de Europese Unie (58 procent) en vergelijkbaar met dat in België en het Verenigd Koninkrijk. In de EU kent Hongarije met 80 procent het hoogste, en Frankrijk met 46 procent het laagste gebruik van sociale netwerken.

Gebruik van sociale netwerken, 2014

Bronnen: