Bedrijven

Bedrijven met 10 of meer werkzame personen, in de bedrijfstakken C-N en Q (zie hieronder). In de internationale vergelijking zijn de financiële sector en de gezondheidszorg niet meegenomen.
C   Industrie
D   Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E   Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F   Bouwnijverheid
G   Handel
H   Vervoer en opslag
I     Horeca
J    Informatie en communicatie
K   Financiële instellingen
L   Verhuur van en handel in onroerend goed
M   Specialistische zakelijke dienstverlening
N   Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Q   Gezondheids- en welzijnszorg