Sociaal netwerk

Het gebruik van sociale netwerken door personen bestaat uit het direct uitwisselen van tekstberichten (zoals via WhatsApp), het gebruik van professionele netwerken (zoals LinkedIn) en andere sociale netwerken (zoals Facebook en Twitter). Er wordt in de vraagtekst gerefereerd aan (actieve) deelname aan sociale netwerken. Sinds 2014 wordt WhatsApp expliciet genoemd bij de vraag over het uitwisselen van tekstberichten. Hierdoor is het cijfer over sociale netwerken waaronder het uitwisselen van tekstberichten minder goed vergelijkbaar met dat van eerdere jaren.

Voor de Europese cijfers wordt een andere definitie gehanteerd en wordt voor de sociale netwerken alleen netwerken zoals Facebook en Twitter meegenomen. Het uitwisselen van tekstberichten en gebruik van professionele netwerken wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Voor de bedrijven worden sociale en professionele netwerken zoals Facebook en LinkedIn meegenomen, maar niet Twitter. Dit laatste wordt gezien als een microblog.