Elektriciteitsproductie vooral toegenomen door record export

De elektriciteitsproductie is in 2014 na een daling van drie jaar met 2 procent gegroeid tot 103 miljard kWh. De toename komt vooral omdat de vraag naar elektriciteit vanuit het buitenland fors groeide. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In 2014 kwam de uitvoer van elektriciteit 21 procent hoger uit dan in 2013 en bereikte daarmee een recordhoogte. Vooral naar België en Engeland nam de export sterk toe. De toegenomen vraag uit België werd met name  veroorzaakt door de afgenomen elektriciteitsproductie als gevolg van stilgelegde kernreactoren.

Invoer en uitvoer van elektriciteit

Elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen

Vorig jaar werd in ons land voor ruim 29 miljard kWh aan elektriciteit opgewekt uit steenkool. Dat was 20 procent meer dan in 2013. De stijging hangt vooral samen met de ingebruikname van nieuwe kolencentrales en de gedaalde prijzen voor steenkool.

Voor de elektriciteitsproductie werd de hoogste hoeveelheid steenkool ingezet sinds 1991, het vroegste jaar waarover deze gegevens bekend zijn.

De productie van elektriciteit uit aardgas daalde in 2014 voor het vierde achtereenvolgende jaar en liep daarmee terug tot ruim 49 miljard kWh, het laagste niveau sinds 1998.

De totale elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen is met 1 procent gegroeid naar 83 miljard kWh. Het aandeel van elektriciteit uit fossiele brandstoffen kwam in 2014 op 81,4 procent van de totale elektriciteitsproductie, iets lager dan in 2013.

Elektriciteitsproductie naar energiebron

Productie uit kernenergie stijgt, uit biomassa daalt

De productie uit kernenergie steeg in 2014 met 1 miljard kWh naar 4 miljard kWh. Dit kwam vooral doordat de kerncentrale in Borssele in 2013 ruim twee maanden stillag voor reparaties en onderhoud, waardoor de elektriciteitsproductie lager was dan in andere jaren.

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen daalde in 2014 van 12,2 miljard kWh in 2013 naar 11,6 miljard kWh in 2014. Vooral de productie van elektriciteit uit biomassa daalde, met 16 procent, sterk.

In 2014 droeg hernieuwbare elektriciteit 11,4 procent bij aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland. In 2013 was dat nog 12,1 procent.

Bron: StatLine