Hernieuwbare bronnen

Hernieuwbare elektriciteit wordt opgewekt met de inzet van windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa.