80 duizend werknemers uit België en Duitsland

Zo’n 80 duizend werknemers komen uit België en Duitsland naar ons land om te werken. Ze gaan vooral naar Maastricht, Enschede, Venlo, Sittard-Geleen en Eindhoven. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Ruim 40 duizend werknemers werken in Nederland maar wonen in Duitsland. De meesten werken in gemeenten vlak over de grens. Het betreft hier zowel Duitsers als Nederlanders die in Duitsland wonen. Een op de drie is werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Bijna een kwart van hen werkt in Overijssel (24 procent), een kwart in Limburg en bijna een kwart in Gelderland. In Groningen en Drenthe ligt dit aandeel veel lager (2 procent en 4 procent). De meesten werken in gemeenten vlak over de grens. Enschede en Venlo trekken zo’n 3 tot 5 duizend in Duitsland wonende werknemers.

Werkpendelaars uit Duitsland naar werkgemeente, december 2012

Werkpendelaars uit Duitslaand naar werkgemeente, december 2012

Een stroom van vrijwel dezelfde omvang komt uit België. Van de ongeveer 40 duizend personen die  naar Nederland pendelen om te werken, werkt 40 procent in Limburg en 38 procent in Noord-Brabant. Slechts een klein aantal werkt in Zeeland. De meeste werknemers werken in Maastricht: meer dan 8 duizend Belgen of in België wonende Nederlanders. Naar Eindhoven en Sittard-Geleen gaan ruim 2 duizend werknemers. De industrie is voor de Belgiëpendelaars met ruim 7 duizend werkenden de belangrijkste sector.

Werkpendelaars uit België naar werkgemeente, december 2012

Werkpendelaars uit België naar werkgemeente, december 2012

Statistiek grensarbeid

De cijfers uit dit bericht zijn van december 2012. De resultaten komen uit een eerste, verkennend CBS-onderzoek naar grensarbeid. Het onderzoek gebeurt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Kenmerken van werkende personen zonder inschrijving in Nederland en met binding Duitsland of België, 2012