Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012

De ZEA is een enquête onder zelfstandigen in Nederland en is in 2012 voor het eerst uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2012 en biedt een overzicht van eerste resultaten.

De ZEA biedt informatie over de arbeidssituatie van zelfstandigen, zoals hun beroep, werktijden en een breed scala van arbeidsrisico’s, onder meer agressie, werkdruk, fysieke belasting en arbeidsongevallen. De ZEA gaat onder andere ook na wat de redenen zijn geweest om als zelfstandige te gaan werken en hoe het is gesteld met de (werkgerelateerde) gezondheid van zelfstandigen.