Sterkste groei export in vier jaar tijd

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Het volume van de export van goederen was in januari 10,2 procent groter dan in januari 2014. Dat was de grootste groei sinds 2011. Vooral de export van aardolieproducten, machines en apparaten was hoger. Verder groeide zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer. Dit meldt CBS vandaag. Het volume van de import was in januari 4,2 procent groter dan een jaar eerder. In december groeide de import van goederen met 2,9 procent.

Meer export van aardolieproducten, machines en apparaten

Er zijn in januari 2015 vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten geëxporteerd. Verder groeide de export van voedings- en genotmiddelen, transportmiddelen en chemische producten licht.

Omstandigheden voor export in maart verbeterd

De omstandigheden voor de export in maart zijn volgens de Exportradar van het CBS verbeterd. De ontwikkeling van de reële wisselkoersen op jaarbasis was gunstiger dan een maand eerder. De Nederlandse ondernemers in de industrie waren minder negatief over hun buitenlandse orders dan een maand eerder. Ook presteerde de Duitse industrie iets beter dan een maand eerder. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Bron: StatLine,

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.

De volumemaandcijfers over de internationale handel in goederen sluiten aan bij de nieuwe concepten en definities van de nationale rekeningen. Bij de nieuwe richtlijnen staat het eigendomscriterium centraal. Voor de in- of uitvoer is het niet langer van belang of de goederen de Nederlandse grens fysiek passeren; het gaat erom dat er een eigendomsoverdracht plaatsvindt tussen een Nederlandse ingezetene en een niet-ingezeten eenheid. Voor meer informatie zie het artikel De in- en uitvoercijfers van het CBS.