Inflatie daalt verder

De inflatie van consumentenartikelen gemeten volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in januari gedaald naar 0,0 procent, het laagste niveau in 27 jaar. In december was de prijsstijging nog 0,7 procent. De Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP), waarin de kosten voor het bezit van een eigen woning niet worden meegenomen, daalde in januari met 0,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. De forse daling van de inflatie wordt vooral veroorzaakt door de prijsdaling van autobrandstoffen en kleding. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Laagste inflatie sinds december 1987

De inflatie gemeten volgens de CPI daalde in januari fors naar het laagste niveau sinds december 1987. Medio 1987 was de inflatie negatief doordat de prijs voor gas veel lager was dan een jaar eerder. Daarna waren er rond 1991 en 2001 perioden van hogere inflatie. In 1991 stegen de huren fors  en aan het begin van deze eeuw werd het hoge btw-tarief verhoogd. Ook de energiebelasting op gas en elektriciteit en prijzen van voeding werden rond 2001 hoger. De economische crisis droeg in 2009 bij aan de afname van de inflatie.

Brandstofprijzen flink lager

De inflatie daalde in januari 2015 vooral door de prijsontwikkeling van autobrandstoffen. De prijs van aardolie daalde naar iets minder dan 50 dollar per vat en de prijs van benzine daalde gemiddeld naar 1,47 euro per liter. Benzine was bijna 13 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook gas werd in januari goedkoper en drukte de inflatie. De prijs van gas is nu 2,8 procent lager dan vorig jaar.

Hogere korting in winkels

De prijsontwikkeling van kleding en voeding had eveneens een verlagend effect op de inflatie. Door het zachte weer was er minder vraag naar winterkleding. Dat zorgde ervoor dat kleding in de uitverkoop sterker werd afgeprijsd. In de supermarkten werden voedingsmiddelen ook met hogere korting verkocht.

Ook zonder energie en voedingsmiddelen daalt de inflatie

Omdat de prijsontwikkeling van voeding en energie een zeer grillig verloop kent,wordt ook wel gekeken naar de inflatie exclusief deze productengroepen. Volgens de CPI zakte deze maatstaf in januari van 1,4 naar 1,0 procent.

Het CBS publiceert vandaag een artikel over de achtergronden bij de lage inflatie. Hierin wordt de inflatie over het jaar 2014 vergeleken met de inflatie in eerdere jaren. De inflatie in 2014 was opmerkelijk laag, doordat de lage prijsontwikkeling breed voorkomt in de verschillende clusters van goederen en diensten.

In het cluster goederen exclusief voedingsmiddelen en energie is de ontwikkeling van de prijsindex al langere tijd zeer beperkt. Dit hangt samen met productiviteitsontwikkelingen bij de productie en met de kwaliteitsverbetering van de producten. Volgens internationale richtlijnen wordt de prijsontwikkeling van de CPI gecorrigeerd voor veranderingen in kwaliteit van de producten.

De kwaliteit van computers en televisies is in de laatste jaren sterk toegenomen terwijl de winkelprijzen minder zijn veranderd. Daardoor is de prijsindex sinds 2000 gemiddeld met ruim 10 procent per jaar gedaald. Consumenten willen graag over de nieuwste versie beschikken en stellen ondanks prijsdalingen, de aankopen van dit soort artikelen niet uit.


 
Inflatie Nederland nagenoeg gelijk aan de eurozone

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend en kan goed vergeleken worden met andere landen. De prijsindexcijfers voor de Economische en Monetaire Unie en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke landen.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP daalde in januari fors naar -0,7 procent, het laagste niveau sinds de start van de HICP in 1997. De inflatie in de eurozone daalde in januari naar -0,6 procent.De inflatie in Nederland blijft dus nagenoeg gelijk aan die in de eurozone. De belangrijkste oorzaak voor het verschil met de inflatie volgens de Nederlandse methode is op dit moment dat de HICP geen rekening houdt met de kosten van de eigen woning.

Technische toelichting

Bronnen: