Verschil in koopdagen zorgt in november voor lichte omzetdaling detailhandel

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.

In november heeft de detailhandel 0,6 procent minder omzet behaald dan in dezelfde maand in 2013.Deze daling kwam vooral doordat de samenstelling van de koopdagen, met een vrijdag minder en een zondag meer, minder gunstig was dan een jaar geleden. Zonder dit koopdageffect noteerde de detailhandel een lichte omzetstijging. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Prijsdaling houdt aan, verkopen stabiel

De prijzen in de detailhandel daalden net als in voorgaande maanden lichtt (0,5 procent). Klanten kochten ongeveer dezelfde hoeveelheid producten (volume) als een jaar eerder.

Omzetontwikkeling november 2014

4249 Grafiek 2

Omzet voedings- en genotmiddelenwinkels gedrukt door koopdageffect

Winkels in voedings- en genotmiddelen zetten in november 1 procent minder om. In september en oktober nam de omzet nog met ongeveer 4 procent toe. Het volume kromp, de prijzen stegen licht. Speciaalzaken leverden meer omzet in dan de supermarkten. Vooral in voedings- en genotmiddelenwinkels wordt op een zondag minder omzet behaald dan op de drukke vrijdag. Na correctie voor koopdageffecten nam de omzet in september, oktober en november licht toe.

Non-foodwinkels stabiel

Non-foodwinkels haalden in november een vergelijkbare omzet als een jaar geleden. De prijzen daalden met ongeveer 1 procent, maar dit werd gecompenseerd door een even sterke groei van het volume.

 Winkels in woninginrichting opnieuw in de plus

Het beeld van de onderliggende non-foodbranches loopt uiteen. Winkels in bovenkleding, textielsupermarkten en winkels in huishoudelijke artikelen bleven in de min. Ook doe-het-zelfzaken verloren, na een paar positieve maanden, in november iets aan omzet. In drogisterijen en winkels in consumentenelektronica gaf de klant nog wel meer geld uit dan een jaar eerder, maar de groei was behoorlijk kleiner dan in oktober. De winkels in woninginrichtingartikelen noteerden opnieuw een duidelijke omzetstijging (bijna 3 procent).

Omzetontwikkeling non-foodsector

4249 Grafiek 2

Sterke omzetgroei postorderbedrijven en internetwinkels>

Postorderbedrijven en internetwinkels boekten in november bijna 11 procent meer omzet. Daarmee nam de omzet in deze branche ongeveer even sterk toe als in voorgaande maanden.

Bronnen