Technische toelichting

In dit nieuwsbericht wordt de ontwikkeling gegeven ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De cijfers over de laatste vier verslagmaanden en gerelateerde perioden zijn voorlopig.

Branches

De detailhandel is onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: winkels in voedings- en genotmiddelen (in 2013 een omzetaandeel van 37 procent), non-foodwinkels (48 procent), de detailhandel-niet-in-winkel (6 procent) en tankstations (9 procent).

Prijsontwikkeling

Voor het berekenen van de prijsontwikkeling is gebruik gemaakt van consumentenprijsindexcijfers. Deze prijsindexcijfers zijn echter niet per winkelbranche beschikbaar. Het prijsverloop is daarom geraamd op basis van de prijsontwikkeling van het in de branche gangbare artikelenassortiment. De prijsontwikkeling van een branche wordt mede bepaald door artikelen uit het assortiment die ook in andere branches worden verkocht. Het prijsverloop van branchevreemde artikelen is buiten beschouwing gelaten.

Postorderbedrijven en internetwinkels

De cijfers van de detailhandel via postorder en internet betreffen de omzetontwikkelingen van bedrijven die voornamelijk via postorder en/of internet goederen aan de consument verkopen. De cijfers geven geen beeld van de totale detailhandelsverkoop via internet. De omzet die reguliere winkelbedrijven via internet realiseren wordt namelijk niet bij de detailhandel via postorder en internet gemeten, maar bij de branches die aansluiten op de hoofdactiviteiten van deze winkelbedrijven. Zo wordt bijvoorbeeld de omzet van een kledingwinkel die voornamelijk via de winkel verkoopt, maar deels ook via internet, toegerekend aan de branche (boven)kledingwinkels.

Samenstelling koopdagen

Nieuwsbericht detailhandel 16 januari 2015
Bij de beoordeling van de omzetontwikkelingen moet rekening worden gehouden met het verschil in koopdagen. Verslagmaand november telde in 2014 een vrijdag minder en een zondag meer dan eenjaareerder. Dit verschil in de samenstelling van de koopdagen heeft in november 2014 een negatief effect op de omzetontwikkeling van de totale detailhandel. De cijfers in de StatLine tabel zijn niet voor verschillen in koopdagen gecorrigeerd.