Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:gewassoorten
29 resultaten voor keyword:gewassoorten

Pagina 1 van 2

Artikelen

Meer groenten en minder bloemen in de kas

De meest geteelde groenten in tuinbouwkassen zijn tomaten, de meest gekweekte bloemen potplanten. De teelt van groenten onder glas is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, terwijl de kweek van...

Artikelen
Artikelen

Oppervlakten soja en lupine flink gegroeid

De oppervlakten eiwitrijke gewassen soja en lupine zijn het laatste jaar flink gegroeid. De areaalontwikkeling verliep tot 2010 grillig, maar daarna is er een stijgende trend.

Artikelen

Tomatenoogst: 49 kilo per Nederlander

In 2011 is er 49 kilo tomaten per Nederlander geoogst. Dit is 815 miljoen kilo. Deze opbrengst werd gerealiseerd op een teeltoppervlakte van 1,7 duizend hectare. Hiermee was een vierkante meter...

Artikelen
Artikelen

Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen

In 2020 gebruikte de landbouw 5 miljoen kg gewasbeschermingsmiddelen, ruim 11 procent minder dan in 2016. De dosering per hectare is sinds 2016 met 13,4 procent afgenomen, het aantal hectares nam toe...

Artikelen

Kleine arealen eiwitrijke gewassen in Nederland

De arealen eiwitrijke gewassen laten de laatste jaren een grillig verloop zien en blijven vrij klein. Vanaf 2010 daalde het areaal voedererwten, steeg het areaal lupinen en sojabonen en de...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Nederland teelt minder eiwitgewassen

De teelt van eiwitgewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2020 afgenomen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Faillissementen in de landbouw, eerste 8 maanden 2014

Kwartaalcijfers aantal faillissementen in de landbouw 2009 tot en met 2013. Tevens de cijfers over de eerste 8 maanden in 2014.

Cijfers

Teelt eiwitrijke gewassen iets toegenomen

De teelt van eiwitrijke gewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2022 iets toegenomen.

Artikelen

Eerste uitkomsten gebruik bestrijdingsmiddelen in de landbouw, 2004

Enkele van de belangrijkste uitkomsten van het het reguliere onderzoek ‘Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw’.

Cijfers

Nog weinig eiwitgewassen geteeld in Nederland

In 2016 is het areaal luzerne en lupine gestegen, dat van soja en veldbonen gedaald.

Artikelen

Hoge productie van consumptieaardappelen en uien

In 2014 is ruim 3,8 miljoen ton consumptieaardappelen geoogst, 10 procent meer dan in 2013 en vrijwel net zoveel als in het topproductiejaar 2011. De oogst van uien was 9 procent hoger dan vorig jaar...

Artikelen
Artikelen

Inkomsten landbouw blijven achter bij productiestijging

Het aantal landbouwbedrijven daalde in de periode 1995–2014 met 42 procent. In 1995 telde Nederland nog 113 duizend agrarische bedrijven, in 2014 is dit aantal gedaald tot 65 duizend. Tegelijkertijd...

Artikelen
Artikelen