Bruto oogst

Cijfers zijn van de bruto oogst. Daartoe behoort alles wat geoogst is of (vermoedelijk) geoogst gaat worden, ook dat deel van de productie dat, om wat voor redenen ook, niet geschikt is voor consumptie maar nog wel voor andere bedrijfsdoeleinden kan worden aangewend. Aardappelen die voor consumptie niet geschikt zijn kunnen bijvoorbeeld wel gebruikt worden als veevoeder. Om deze reden is de totale bruto oogst niet gelijk aan de handelsproductie. Aardappels die op het veld zijn achtergebleven, tellen niet mee in de oogst.