Waarde eigen woning

Gemiddelde waarde van de woning in eigendom en in gebruik als hoofdverblijf, stand per 1 januari van het verslagjaar.
De waarde eigen woning is gebaseerd op de WOZ-waarde.