Volledige AOW uitkering

Mensen kunnen alleen aanspraak maken op een volledige AOW-uitkering als ze in de 50 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in Nederland ingeschreven stonden, of AOW-premie hebben doorbetaald terwijl ze in het buitenland ingeschreven stonden.
Terug naar artikel