Productie industrie krimpt met 1,3 procent

© Hollandse Hoogte

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 1,3 procent lager dan in juni 2013. Daarvoor was de productie acht maanden hoger dan een jaar eerder. De groei liep in mei al wel iets terug. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt.

Afname in bijna alle branches

In bijna alle branches van de industrie was de productie lager dan in juni 2013. Met 3,0 procent was de krimp het grootst bij de voedings- en genotmiddelenindustrie. De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie produceerden respectievelijk 1,7 en 1,3 procent minder. De productie van de elektrotechnische en machine-industrie was in juni wel hoger dan een jaar eerder (2,4 procent). Deze vier branches zijn samen goed voor bijna drie kwart van de industriële productie.

Gemiddelde dagproductie industrie

Gemiddelde dagproductie industrie

Voorraden groter, afnemende buitenlandse vraag

Eerder publiceerde het CBS al dat de ondernemers in de industrie de laatste maanden een iets grotere voorraad gereed product aanhielden dan een jaar eerder. Het percentage ondernemers dat de voorraden als te groot beoordeelt overtreft al geruime tijd het percentage ondernemers dat de voorraden te klein vindt. Ook meldde het CBS onlangs dat de export in mei kromp, na een matige groei in de eerste maanden van het jaar. De omstandigheden voor de export waren in mei, juni en juli minder gunstig dan in maart en april. Dit komt vooral door een kleinere groei van de Duitse industrie. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

Producenten nog altijd positief over toekomstige productie

Ondanks de productiedaling in juni zijn de ondernemers in de industrie nog steeds positief over hun toekomstige productie. Dit blijkt uit het producentenvertrouwen over juli, dat het CBS onlangs publiceerde. Het optimisme over de verwachte productie in de komende maanden is de laatste maanden echter wel iets afgenomen.

Terugval na piek in februari

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Deze fluctueren de laatste maanden nogal. De industriële productie bereikte in februari dit jaar het hoogste niveau in meer dan zes jaar. Daarop volgden een forse daling in maart en een stijging in april. In mei en juni daalde de productie achtereenvolgens met 1,5 en 1,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Meer cijfers over de industrie staan op de themapagina Industrie en energie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht