Vinden van een partner uit Onderzoek Gezinsvorming

Gegevens komen uit het nieuwe Onderzoek Gezinsvorming, een survey-onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Doel van het Onderzoek Gezinsvorming is informatie verzamelen over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. Het onderzoek dat om de vijf jaar wordt gehouden heeft plaatsgevonden in de periode april tot en met oktober 2013. Er hebben ruim 10 duizend personen van 18 tot 80 jaar deelgenomen. Er wordt een vergelijking gemaakt met de onderzoeken uit 2003 en 2008.

De cijfers in dit artikel gaan over mensen die in de vijf jaar voorafgaand aan de enquête zijn gaan samenwonen met hun huidige partner. Het betreft enkel partners van verschillend geslacht. Stellen van gelijk geslacht zijn vanwege te weinig waarnemingen buiten beschouwing gelaten.

Met samenwonen wordt bedoeld dat mensen met hun partner een gezamenlijke woning betrekken, gehuwd of ongehuwd.