Economie krimpt door lager gasverbruik

De economie kromp in het eerste kwartaal van 2014 met 1,4 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het vierde kwartaal van 2013 groeide het bruto binnenlands product met 1,0 procent. De krimp in het eerste kwartaal komt door het relatief zachte weer. Hierdoor verbruikten huishoudens minder gas en is ook minder gas geëxporteerd. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Bruto binnenlands product, gecorrigeerd voor werkdag- en seizoeneffecten

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2013 kromp de economie in het eerste kwartaal van 2014 met 0,5 procent. Mede door het lagere gasverbruik besteedden huishoudens 2,0 procent minder. De consumptie door de overheid was vrijwel gelijk aan die een jaar eerder. Het uitvoervolume was 1,4 procent groter. De exportgroei werd geremd door de lagere vraag naar aardgas uit het buitenland. Het invoervolume nam 1,8 procent toe. Ten slotte werd er fors meer geïnvesteerd in vaste activa dan in het eerste kwartaal van 2013 (6,3 procent).

De productie van goederenproducenten was 3,4 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2013. Dit kwam door de delfstoffenwinning, waar de productie onder invloed van het zachte weer 26,3 procent lager uitkwam. De bouw (8,8 procent) en de industrie (3,7 procent) produceerden meer dan een jaar eerder. De productie van commerciële dienstverleners was 1,2 procent hoger. Niet-commerciële dienstverleners produceerden 0,2 procent meer.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.