Veel minder bedrijven en instellingen failliet

In maart zijn 521 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn bijna 100 faillissementen minder dan in februari. Vergeleken met maart 2013 was het aantal faillissementen meer dan een kwart lager.

Het betrof in maart vooral bedrijven die actief waren in de handel (127), de financiële dienstverlening (78) en de bouwnijverheid (77). In de meeste branches was het aantal faillissementen lager dan een maand eerder.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

Met 578 tegen 603 was ook het driemaandsgemiddelde in maart lager dan in februari. Na een piek van 751 in juli 2013 is het gemiddelde sterk teruggelopen.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.