Gemeentelijke heffingen

De heffingen van gemeenten (kunnen) bestaan uit de onroerendezaakbelasting, reinigingsheffingen, rioolrechten, parkeerbelasting, leges bouwvergunningen, secretarieleges, toeristenbelasting, leges begraafplaatsrechten, precariobelasting, hondenbelasting, marktgelden, forensenbelasting, reclamebelasting, baatbelasting en roerendezaakbelasting. Niet iedere gemeente heft al deze belastingen en rechten. De gemeenteraad bepaalt welke belastingen/rechten een gemeente heft.