Aantal uitzenduren stijgt opnieuw

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het vierde kwartaal met 1,6 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal van 2013 groeide het aantal uitzenduren in fase A voor het eerst weer, na twee jaar vrijwel onafgebroken daling. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, uitzendbranche en uitzendkracht, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal uitzenduren in fase B en C steeg in het vierde kwartaal met 2,5 procent. Het aantal uitzenduren in fase B en C groeit al twee jaar vrijwel onafgebroken.

Het beeld bij de arbeidsmarktindicatoren is minder negatief geworden. Behalve het aantal uitzenduren steeg ook het aantal vacatures in het vierde kwartaal verder. Daarentegen daalde het aantal banen verder, al was de krimp minder groot dan in de voorgaande kwartalen. De werkloosheid blijft hoog.

Voor meer informatie over de uitzendbranche zie het artikel: Uitzendbranche sluit 2013 positief af.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.