Uitzendbranche sluit 2013 positief af

In het vierde kwartaal van 2013 steeg het aantal uitzenduren in vergelijking met een kwartaal eerder. Ook het aantal gewerkte detacheringsuren nam toe. Door de toegenomen vraag naar uitzend- en detacheringskrachten steeg ook de omzet van de uitzendbranche.

Meer uren en meer omzet

Het aantal seizoensgecorrigeerde  uitzenduren nam in het vierde kwartaal van 2013 met 1,6 procent toe in vergelijking met een kwartaal eerder. De lichte stijging in het derde kwartaal heeft hiermee doorgezet.  Het aantal gewerkte detacheringsuren lag in het vierde kwartaal 2,5 procent hoger dan een  kwartaal eerder. Deze uren stijgen echter al sinds begin 2012. De uitzendbranche heeft  in het vierde kwartaal 0,9 procent meer omgezet dan een kwartaal eerder. De voor seizoenseffecten gecorrigeerde omzet steeg voor het derde opeenvolgende kwartaal. Over heel 2013 bedraagt de omzetstijging 0,2 procent.

Ontwikkeling uitzenduren en gewerkte detacheringsuren (seizoensgecorrigeerd)

Ontwikkeling uitzenduren en gewerkte detacheringsuren (seizoensgecorrigeerd)

Uitzendbranche positief over werkgelegenheid eerste kwartaal 2014

De uitzendbranche is positief over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2014. Na zes opeenvolgende kwartalen met overwegend negatieve verwachtingen, voorzien meer ondernemers in de branche nu een toename van de werkgelegenheid dan een afname. Ondernemers in andere sectoren zijn minder positief. Hier verwachten meer ondernemers een afname dan een toename van de werkgelegenheid in hun branche.

Verwachtingen ondernemers over werkgelegenheid in eerste kwartaal 2014

Verwachtingen ondernemers over werkgelegenheid in eerste kwartaal 2014

Vooral werkzaam in industrie

In 2012 waren er gemiddeld 169 duizend uitzendkrachten. Een groot deel van hen werkte in de industrie. In nagenoeg alle sectoren daalde het aantal uitzendkrachten tussen 2008 en 2012. In de horeca bleef de vraag naar uitzendkrachten constant. Ondanks de stagnerende woningmarkt is de vraag naar uitzendkrachten in de bouwnijverheid toegenomen. In onzekere tijden is er meer behoefte aan flexibele uitzendkrachten dan aan vast personeel.

Ellen Webbink en Elena van Kampen

Bronnen: StatLine,