Werkloosheid neemt toe

In januari waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 678 duizend werklozen. Dit zijn er 10 duizend meer dan een maand eerder. In december steeg de werkloosheid met 15 duizend. Daarvoor daalde de werkloosheid enkele maanden. Veel mensen verloren hun baan en werden werkloos. Daartegenover staat dat een deel van de werklozen zich terugtrok van de arbeidsmarkt. Omdat zij niet naar werk zoeken worden zij niet meer tot de werkloze beroepsbevolking gerekend.

In januari was 8,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het percentage werkloze mannen (8,3) is lager dan het percentage werkloze vrouwen (8,9).

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Met 295 duizend was de werkloosheid in januari het grootst onder 25-44-jarigen. Daarnaast waren er 252 duizend 45-64-jarigen werkloos en 130 duizend jongeren. Relatief gezien is de werkloosheid het hoogst onder jongeren. In deze leeftijdscategorie was 15,8 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Werkloosheid naar leeftijd, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid naar leeftijd, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.