Nareizende gezinsleden

Nareizen is een bijzondere vorm van gezinshereniging voor vluchtelingen die door de vlucht uit het land van herkomst van elkaar gescheiden zijn. De asielzoeker die in Nederland een vergunning heeft gekregen kan binnen drie maanden na de verlening van de asielvergunning om overkomst van de gezinsleden vragen.