Aantal bijstandsontvangers blijft gelijk

  • 402 duizend mensen in de bijstand
  • Verdere stijging bij 27-plussers
  • Daling onder jongeren

Eind september ontvingen 402 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er evenveel als een kwartaal eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In het derde kwartaal nam het aantal bijstandsontvangers van 27 jaar of ouder met bijna 4 duizend toe. Het aantal jongeren met bijstand nam juist met bijna 4 duizend af. De toename van 27-plussers is kleiner dan die in de eerste twee kwartalen van 2013. Toen steeg het aantal bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep met gemiddeld 9 duizend per kwartaal. Een daling onder jongeren in het derde kwartaal deed zich ook voor in 2011 en 2012.

In twee jaar tijd is het aantal personen met bijstand met 40 duizend toegenomen. De toename deed zich alleen voor onder de 27-plussers. Het aantal jongeren tot 27 jaar in de bijstand is even groot als twee jaar geleden. Dit hangt samen met inspanningen van gemeenten om de instroom in de bijstand te beperken en de uitstroom te bevorderen door bijvoorbeeld jongeren aan een betaalde baan te helpen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.