Veel minder banen

In het derde kwartaal van 2013 waren er 46 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal. Dit is een daling van 0,6 procent. Bij de berekening van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met seizoeneffecten. Het aantal banen daalt al meer dan twee jaar ten opzichte van een kwartaal eerder.

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Banen van werknemers, seizoengecorrigeerd

Er waren in het derde kwartaal 160 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2012. Dit is een afname van 2,0 procent. Al bijna twee jaar is het aantal banen van werknemers telkens kleiner dan een jaar eerder. Daarbij was het verlies aan werkgelegenheid elk kwartaal groter.

Met uitzondering van de landbouw, bosbouw en visserij gingen in het derde kwartaal in alle bedrijfstakken banen verloren. De afname was het grootst in de bouwnijverheid (31 duizend) en de gezondheids- en welzijnszorg (30 duizend). In de zakelijke dienstverlening waren er 24 duizend banen minder dan een jaar eerder en in de sector handel, vervoer en horeca gingen 22 duizend banen verloren.

Nederland telde in het derde kwartaal van 2013 in totaal ruim 7,7 miljoen banen van werknemers. Dit zijn zowel voltijd- als deeltijdbanen. Het aantal arbeidsjaren (het aantal banen omgerekend naar voltijdbanen) bedroeg ruim 5,7 miljoen. Dit is 2,1 procent minder dan een jaar eerder.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.