Ruim de helft van paren met jonge kinderen is anderhalfverdiener

In 2012 werkte bij 54 procent van de paren met jonge kinderen de ene partner voltijd en de andere partner deeltijd. Dit is net zo veel als in 2008. In 1996 ging het nog om 31 procent van de paren met jonge kinderen.

Bij een kwart heeft één partner een voltijdbaan en werkt de andere niet

In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de andere deeltijd werkt, waren met 54 procent het meest voorkomende verdienerstype. Bij bijna een kwart van de paren met jonge kinderen werkte één partner voltijd (35 uur of meer per week) en behoorde de andere partner niet tot de werkzame beroepsbevolking.

Paren met kinderen onder twaalf jaar naar verdienerstype, 2012

Paren met kinderen onder twaalf jaar naar verdienerstype, 2012

Aandeel anderhalfverdieners laatste jaren gelijk gebleven

Het aandeel anderhalfverdieners onder paren met jonge kinderen is gedurende de ongunstige conjunctuur sinds 2008 nauwelijks veranderd. In de periode daarvoor nam het nog sterk toe: van 31 procent in 1996 naar 54 procent in 2008. De stijging was minder sterk in de periode tussen 2000 en 2004, toen de economie zich ook minder voorspoedig ontwikkelde.
Het aandeel paren met slechts één werkzame persoon in een voltijdbaan is voortdurend afgenomen: van 52 procent in 1996 naar 23 procent in 2012. De laatste jaren is deze afname wel minder sterk geworden. Het aandeel paren waarvan beide partners voltijd werken is sinds 1996 gestegen van 4 naar 8 procent.

Aandeel een- en anderhalfverdieners onder paren met kinderen onder twaalf jaar

Aandeel een- en anderhalfverdieners onder paren met kinderen onder twaalf jaar

Eén werkdag meer per week sinds 1996

Ook het totaal aantal arbeidsuren per week is bij paren met jonge kinderen sinds 2008 gelijk gebleven. In 2012 werkten zij samen gemiddeld 57 uur per week. Zij besteden tegenwoordig wel meer uren aan betaald werk dan medio jaren negentig. In 1996 werkten paren met jonge kinderen nog 49 uur. Deze toename met een werkdag per week kwam volledig voor rekening van de moeders.

Arbeidsduur van paren met kinderen onder twaalf jaar

Arbeidsduur van paren met kinderen onder twaalf jaar

Henk-Jan Dirven

Bron: StatLine, Arbeidsdeelname van paren